پیش بینی آب و هوا در كَبُ بُجَدُر

26° 6.883 N -14° 23.35 W
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
03:01:20
0
83 %
8.32 m/s
NNE
1013 hPa
scattered clouds
31
+32 °C
+22 °C
+29 °C
+20 °C
07:26
14:03
20:39
22:02
امروز
+32 °C
8 اوت
0
30 %
10.66 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
10 %
+32 °C
+22 °C
+29 °C
+20 °C
07:26
14:03
20:39
22:02
فردا
+30 °C
9 اوت
0
39 %
10.33 m/s
N
1016 hPa
few clouds
17 %
+30 °C
+21 °C
+26 °C
+19 °C
07:27
14:03
20:38
22:01
چهار شنبه
+29 °C
10 اوت
0
42 %
9.51 m/s
N
1015 hPa
sky is clear
5 %
+29 °C
+21 °C
+26 °C
+20 °C
07:27
14:02
20:38
22:01
پنج شنبه
+28 °C
11 اوت
0
44 %
8.92 m/s
N
1014 hPa
few clouds
11 %
+28 °C
+21 °C
+26 °C
+19 °C
07:28
14:02
20:37
21:59
جمعه
+28 °C
12 اوت
0
46 %
9.31 m/s
N
1014 hPa
few clouds
17 %
+28 °C
+21 °C
+25 °C
+19 °C
07:28
14:02
20:36
21:58
شنبه
+28 °C
13 اوت
0
46 %
10.63 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
7 %
+28 °C
+21 °C
+26 °C
+20 °C
07:29
14:02
20:35
21:57
یکشنبه
+30 °C
14 اوت
0
44 %
11.64 m/s
NNE
1014 hPa
scattered clouds
29 %
+30 °C
+22 °C
+27 °C
+20 °C
07:29
14:02
20:34
21:56
دوشنبه
+32 °C
15 اوت
0
39 %
13.04 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
6 %
+32 °C
+22 °C
+28 °C
+21 °C
07:30
14:02
20:33
21:55
سهشنبه
+30 °C
16 اوت
0
41 %
13 m/s
NNE
1013 hPa
few clouds
11 %
+30 °C
+21 °C
+26 °C
+20 °C
07:30
14:01
20:33
21:54
چهار شنبه
+29 °C
17 اوت
0
43 %
9.9 m/s
N
1012 hPa
scattered clouds
26 %
+29 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
07:31
14:01
20:32
21:53
پنج شنبه
+29 °C
18 اوت
0
45 %
7.94 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+21 °C
+26 °C
+20 °C
07:31
14:01
20:31
21:52
جمعه
+29 °C
19 اوت
0
44 %
8.85 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
2 %
+29 °C
+22 °C
+27 °C
+19 °C
07:31
14:01
20:30
21:51
شنبه
+30 °C
20 اوت
0
42 %
10.69 m/s
N
1015 hPa
scattered clouds
46 %
+30 °C
+22 °C
+27 °C
+20 °C
07:32
14:00
20:29
21:50
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
0
52 %
10.89 m/s
NNE
1013 hPa
overcast clouds
90 %
+29 °C
+23 °C
+28 °C
+21 °C
07:32
14:00
20:28
21:49
دوشنبه
+33 °C
22 اوت
0
41 %
10.65 m/s
NNE
1012 hPa
broken clouds
80 %
+33 °C
+23 °C
+28 °C
+21 °C
07:33
14:00
20:27
21:48
سهشنبه
+32 °C
23 اوت
0
43 %
11.45 m/s
NNE
1011 hPa
broken clouds
76 %
+32 °C
+27 °C
+27 °C
+22 °C
07:33
14:00
20:26
21:46
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+21 °C
07:26
صبح
+20 °C
14:03
روز
+32 °C
20:39
شب
+29 °C
22:02
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 8.32 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 31

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كَبُ بُجَدُر +01:00
03:08:20
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...