پیش بینی آب و هوا در كهَُُِ نََم

27° 40.8 N -12° 12 W
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
01:58:22
0
93 %
9.29 m/s
NE
1015 hPa
scattered clouds
35
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
07:15
13:54
20:33
21:58
امروز
+22 °C
8 اوت
0
83 %
9.83 m/s
NE
1016 hPa
few clouds
19 %
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
07:15
13:54
20:33
21:58
فردا
+22 °C
9 اوت
0
80 %
9.22 m/s
NE
1017 hPa
broken clouds
52 %
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
07:16
13:54
20:32
21:57
چهار شنبه
+22 °C
10 اوت
0.14
76 %
8.61 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
63 %
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
07:16
13:54
20:31
21:56
پنج شنبه
+22 °C
11 اوت
0
75 %
7.65 m/s
NNE
1016 hPa
broken clouds
74 %
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
07:17
13:54
20:30
21:55
جمعه
+22 °C
12 اوت
0
77 %
8.3 m/s
NNE
1015 hPa
broken clouds
63 %
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
07:17
13:53
20:29
21:53
شنبه
+22 °C
13 اوت
0
83 %
9.74 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
5 %
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
07:18
13:53
20:29
21:52
یکشنبه
+22 °C
14 اوت
0
84 %
9.41 m/s
NNE
1014 hPa
broken clouds
72 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
07:18
13:53
20:28
21:51
دوشنبه
+23 °C
15 اوت
0
85 %
9.89 m/s
NNE
1014 hPa
scattered clouds
46 %
+23 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
07:19
13:53
20:27
21:50
سهشنبه
+23 °C
16 اوت
0
82 %
10.79 m/s
NNE
1013 hPa
scattered clouds
44 %
+23 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
07:19
13:53
20:26
21:49
چهار شنبه
+23 °C
17 اوت
0
82 %
12.07 m/s
NNE
1012 hPa
broken clouds
61 %
+23 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
07:20
13:52
20:25
21:48
پنج شنبه
+23 °C
18 اوت
0
85 %
9.56 m/s
NNE
1012 hPa
broken clouds
68 %
+23 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
07:20
13:52
20:24
21:47
جمعه
+22 °C
19 اوت
0
85 %
8.42 m/s
NNE
1016 hPa
scattered clouds
27 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
07:21
13:52
20:23
21:46
شنبه
+23 °C
20 اوت
0
86 %
10.37 m/s
NNE
1015 hPa
scattered clouds
28 %
+23 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
07:21
13:52
20:22
21:44
یکشنبه
+23 °C
21 اوت
0
82 %
10.25 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
2 %
+23 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
07:22
13:51
20:21
21:43
دوشنبه
+22 °C
22 اوت
0
83 %
10.53 m/s
NNE
1013 hPa
few clouds
11 %
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
07:22
13:51
20:20
21:42
سهشنبه
+22 °C
23 اوت
0
75 %
8.39 m/s
NNE
1013 hPa
overcast clouds
87 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
07:23
13:51
20:19
21:41
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+21 °C
07:15
صبح
+20 °C
13:54
روز
+22 °C
20:33
شب
+22 °C
21:58
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 93 %

سرعت باد 9.29 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 35

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كهَُُِ نََم +01:00
02:08:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...