نِقُِكهِ (موزامبیک) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در نِقُِكهِ

-26° 34 S 32° 40 E
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
22:46:47
0
78 %
4.12 m/s
S
1012 hPa
scattered clouds
40
+30 °C
+26 °C
+26 °C
+21 °C
05:26
12:03
18:40
20:03
امروز
+30 °C
5 فوریه
4.9
51 %
5.79 m/s
SE
1012 hPa
moderate rain
14 %
+30 °C
+26 °C
+26 °C
+21 °C
05:26
12:03
18:40
20:03
فردا
+27 °C
6 فوریه
6
71 %
7.05 m/s
S
1010 hPa
light rain
44 %
+27 °C
+23 °C
+25 °C
+22 °C
05:27
12:03
18:39
20:03
سهشنبه
+29 °C
7 فوریه
2.15
59 %
5.22 m/s
E
1009 hPa
light rain
33 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:27
12:03
18:38
20:02
چهار شنبه
+29 °C
8 فوریه
6.81
62 %
5.53 m/s
ESE
1009 hPa
light rain
14 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+22 °C
05:28
12:03
18:38
20:01
پنج شنبه
+29 °C
9 فوریه
7.73
63 %
5.14 m/s
ESE
1009 hPa
moderate rain
89 %
+29 °C
+24 °C
+26 °C
+22 °C
05:29
12:03
18:37
20:00
جمعه
+29 °C
10 فوریه
3.84
64 %
5.05 m/s
SE
1007 hPa
light rain
54 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:30
12:03
18:36
19:59
شنبه
+30 °C
11 فوریه
1.69
58 %
5.15 m/s
E
1009 hPa
light rain
15 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+22 °C
05:30
12:03
18:36
19:58
یکشنبه
+30 °C
12 فوریه
3.76
65 %
4.61 m/s
ENE
1009 hPa
light rain
86 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
05:31
12:03
18:35
19:57
دوشنبه
+32 °C
13 فوریه
5.62
57 %
6.03 m/s
E
1012 hPa
moderate rain
74 %
+32 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
05:32
12:03
18:34
19:56
سهشنبه
+28 °C
14 فوریه
10.26
73 %
4.73 m/s
ESE
1016 hPa
moderate rain
70 %
+28 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:32
12:03
18:34
19:55
چهار شنبه
+29 °C
15 فوریه
1.26
65 %
5.58 m/s
E
1015 hPa
light rain
28 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:33
12:03
18:33
19:54
پنج شنبه
+29 °C
16 فوریه
0.59
59 %
4.79 m/s
E
1014 hPa
light rain
8 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:34
12:03
18:32
19:53
جمعه
+28 °C
17 فوریه
0
59 %
4.01 m/s
E
1016 hPa
broken clouds
66 %
+28 °C
+24 °C
+28 °C
+25 °C
05:34
12:03
18:31
19:52
شنبه
+29 °C
18 فوریه
0.22
55 %
5.23 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
82 %
+29 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
05:35
12:03
18:30
19:51
یکشنبه
+30 °C
19 فوریه
0
47 %
6.59 m/s
ENE
1009 hPa
broken clouds
72 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+21 °C
05:36
12:03
18:30
19:50
دوشنبه
+32 °C
20 فوریه
0
44 %
6.76 m/s
ENE
1006 hPa
broken clouds
67 %
+32 °C
+26 °C
+30 °C
+22 °C
05:36
12:03
18:29
19:49
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+26 °C
05:26
صبح
+21 °C
12:03
روز
+30 °C
18:40
شب
+26 °C
20:03
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد South
ابری و بارش 40

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
نِقُِكهِ +02:00
22:02:48
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...