پیش بینی آب و هوا در َرُكَوَُن

-6° 7 S 155° 26 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
05:31:39
0
91 %
1.17 m/s
SSE
1010 hPa
overcast clouds
100
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:47
12:44
18:40
19:52
فردا
+30 °C
8 اوت
2.92
67 %
2.09 m/s
NE
1011 hPa
light rain
21 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:47
12:43
18:40
19:52
سهشنبه
+30 °C
9 اوت
3.44
63 %
2.23 m/s
NNE
1010 hPa
light rain
85 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:47
12:43
18:40
19:51
چهار شنبه
+30 °C
10 اوت
1.37
60 %
2.26 m/s
NE
1011 hPa
light rain
78 %
+30 °C
+26 °C
+27 °C
+23 °C
06:47
12:43
18:40
19:51
پنج شنبه
+30 °C
11 اوت
0.66
68 %
2.88 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
43 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:46
12:43
18:40
19:51
جمعه
+30 °C
12 اوت
3.13
63 %
2.26 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
8 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:46
12:43
18:40
19:51
شنبه
+29 °C
13 اوت
0.42
64 %
2.03 m/s
NE
1012 hPa
light rain
64 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
06:46
12:43
18:40
19:51
یکشنبه
+30 °C
14 اوت
0.96
63 %
2.25 m/s
NE
1011 hPa
light rain
86 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:45
12:43
18:40
19:51
دوشنبه
+30 °C
15 اوت
1.13
61 %
2.27 m/s
NNE
1011 hPa
light rain
10 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:45
12:42
18:40
19:51
سهشنبه
+30 °C
16 اوت
8.55
68 %
1.42 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
83 %
+30 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:45
12:42
18:40
19:50
چهار شنبه
+30 °C
17 اوت
2.61
67 %
1.89 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
5 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:44
12:42
18:40
19:50
پنج شنبه
+30 °C
18 اوت
2.51
65 %
2.09 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
22 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:44
12:42
18:39
19:50
جمعه
+30 °C
19 اوت
1.62
62 %
2.15 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
8 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:44
12:42
18:39
19:50
شنبه
+30 °C
20 اوت
3.06
62 %
2.41 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
76 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:43
12:41
18:39
19:50
یکشنبه
+30 °C
21 اوت
4.12
65 %
2.61 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
58 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:43
12:41
18:39
19:50
دوشنبه
+30 °C
22 اوت
3.58
64 %
1.9 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
79 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:42
12:41
18:39
19:49
سهشنبه
+30 °C
23 اوت
1.4
63 %
2.14 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
27 %
+30 °C
+28 °C
+28 °C
+24 °C
06:42
12:41
18:39
19:49
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+24 °C
06:47
صبح
+24 °C
12:44
روز
+30 °C
18:40
شب
+27 °C
19:52
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 91 %

سرعت باد 1.17 m/s

جهت باد South-southeast
ابری و بارش 100

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َرُكَوَُن +11:00
05:08:44
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...