پیش بینی آب و هوا در بُِرَ

-6° 11.981 S 155° 26.414 E
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
10:03:47
0
58 %
1.72 m/s
E
1013 hPa
clear sky
5
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+25 °C
06:43
12:41
18:39
19:50
فردا
+30 °C
20 اوت
3.26
57 %
2.57 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
3 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+25 °C
06:43
12:41
18:39
19:50
یکشنبه
+28 °C
21 اوت
12.17
77 %
1.66 m/s
SSE
1010 hPa
moderate rain
50 %
+28 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
06:43
12:41
18:39
19:50
دوشنبه
+26 °C
22 اوت
5.99
84 %
1.89 m/s
NE
1013 hPa
light rain
72 %
+26 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:42
12:41
18:39
19:49
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
0
56 %
2 m/s
NE
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:42
12:40
18:39
19:49
چهار شنبه
+30 °C
24 اوت
2.67
62 %
2.38 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
13 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
06:42
12:40
18:39
19:49
پنج شنبه
+30 °C
25 اوت
3.53
63 %
1.86 m/s
NE
1011 hPa
light rain
23 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:41
12:40
18:39
19:49
جمعه
+30 °C
26 اوت
2.33
62 %
2.13 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
52 %
+30 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
06:41
12:40
18:39
19:49
شنبه
+29 °C
27 اوت
10.2
70 %
3.05 m/s
E
1011 hPa
light rain
25 %
+29 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:40
12:39
18:38
19:48
یکشنبه
+27 °C
28 اوت
19.62
84 %
2.3 m/s
ENE
1012 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+25 °C
+28 °C
+25 °C
06:40
12:39
18:38
19:48
دوشنبه
+30 °C
29 اوت
2.17
63 %
2.47 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
71 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:39
12:39
18:38
19:48
سهشنبه
+29 °C
30 اوت
6.06
68 %
2.36 m/s
E
1009 hPa
light rain
86 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:39
12:39
18:38
19:48
چهار شنبه
+30 °C
31 اوت
4.54
68 %
2.32 m/s
ENE
1008 hPa
light rain
85 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:39
12:38
18:38
19:48
پنج شنبه
+31 °C
1 سپتامبر
5.17
65 %
2.47 m/s
ENE
1009 hPa
light rain
51 %
+31 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
06:38
12:38
18:38
19:47
جمعه
+29 °C
2 سپتامبر
7.27
77 %
1.98 m/s
E
1010 hPa
light rain
44 %
+29 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:38
12:38
18:38
19:47
شنبه
+31 °C
3 سپتامبر
0
56 %
3.04 m/s
E
1010 hPa
overcast clouds
88 %
+31 °C
+25 °C
+30 °C
+26 °C
06:37
12:37
18:37
19:47
یکشنبه
+32 °C
4 سپتامبر
1.08
58 %
3.16 m/s
E
1009 hPa
light rain
94 %
+32 °C
+25 °C
+30 °C
+25 °C
06:37
12:37
18:37
19:47
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+29 °C
06:43
صبح
+25 °C
12:41
روز
+30 °C
18:39
شب
+27 °C
19:50
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 58 %

سرعت باد 1.72 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 5

فشار 1013 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
بُِرَ +11:00
10:08:47
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...