پیش بینی آب و هوا در كَڤِكِ

-5° 52.629 S 154° 47.768 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
11:26:05
0
47 %
0.82 m/s
SE
1013 hPa
clear sky
3
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
06:46
12:44
18:42
19:53
امروز
+25 °C
20 اوت
0.7
47 %
2.08 m/s
NE
1013 hPa
light rain
4 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
06:46
12:44
18:42
19:53
فردا
+24 °C
21 اوت
14.89
65 %
1.87 m/s
NE
1011 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+17 °C
+19 °C
+17 °C
06:45
12:44
18:42
19:52
دوشنبه
+23 °C
22 اوت
3.07
69 %
2.39 m/s
NE
1012 hPa
light rain
82 %
+23 °C
+16 °C
+23 °C
+16 °C
06:45
12:43
18:42
19:52
سهشنبه
+25 °C
23 اوت
1.44
39 %
1.83 m/s
NNE
1014 hPa
light rain
49 %
+25 °C
+17 °C
+22 °C
+15 °C
06:44
12:43
18:42
19:52
چهار شنبه
+25 °C
24 اوت
2.69
52 %
1.66 m/s
NNE
1013 hPa
light rain
62 %
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+16 °C
06:44
12:43
18:42
19:52
پنج شنبه
+25 °C
25 اوت
5.93
56 %
1.55 m/s
NNE
1012 hPa
moderate rain
66 %
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+17 °C
06:44
12:43
18:41
19:52
جمعه
+25 °C
26 اوت
3.94
54 %
1.77 m/s
NNE
1011 hPa
light rain
78 %
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+16 °C
06:43
12:42
18:41
19:51
شنبه
+24 °C
27 اوت
76.13
67 %
2.06 m/s
NE
1011 hPa
very heavy rain
71 %
+24 °C
+18 °C
+21 °C
+16 °C
06:43
12:42
18:41
19:51
یکشنبه
+24 °C
28 اوت
4.44
62 %
2.45 m/s
NE
1012 hPa
light rain
84 %
+24 °C
+17 °C
+22 °C
+17 °C
06:42
12:42
18:41
19:51
دوشنبه
+25 °C
29 اوت
2.32
58 %
2.31 m/s
NE
1010 hPa
light rain
78 %
+25 °C
+17 °C
+22 °C
+17 °C
06:42
12:41
18:41
19:51
سهشنبه
+25 °C
30 اوت
4.44
56 %
2.08 m/s
NE
1009 hPa
light rain
51 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:41
12:41
18:41
19:50
چهار شنبه
+25 °C
31 اوت
5.18
59 %
2.74 m/s
NE
1009 hPa
moderate rain
23 %
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+17 °C
06:41
12:41
18:41
19:50
پنج شنبه
+25 °C
1 سپتامبر
3.69
59 %
2.76 m/s
NE
1009 hPa
light rain
46 %
+25 °C
+18 °C
+22 °C
+17 °C
06:40
12:40
18:40
19:50
جمعه
+18 °C
2 سپتامبر
4.39
84 %
3.59 m/s
NNE
1011 hPa
moderate rain
100 %
+18 °C
+18 °C
+21 °C
+18 °C
06:40
12:40
18:40
19:50
شنبه
+24 °C
3 سپتامبر
0.76
65 %
2.4 m/s
NE
1010 hPa
light rain
96 %
+24 °C
+18 °C
+19 °C
+18 °C
06:40
12:40
18:40
19:50
یکشنبه
+24 °C
4 سپتامبر
0
59 %
2.27 m/s
NE
1009 hPa
overcast clouds
99 %
+24 °C
+18 °C
+24 °C
+18 °C
06:39
12:39
18:40
19:49
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+25 °C
06:46
صبح
+16 °C
12:44
روز
+25 °C
18:42
شب
+20 °C
19:53
شب
+18 °C
میزان بارش 0

رطوبت 47 %

سرعت باد 0.82 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 3

فشار 1013 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
كَڤِكِ +11:00
11:08:05
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...