پیش بینی آب و هوا در مَِنُكِ

-6° 14 S 155° 21 E
آب و هوا در حال حاضر
+19 °C
05:23:41
0
96 %
0.77 m/s
ESE
1010 hPa
broken clouds
72
+27 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:48
12:44
18:40
19:52
فردا
+27 °C
8 اوت
4.3
64 %
1.1 m/s
NE
1011 hPa
light rain
36 %
+27 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:48
12:44
18:40
19:52
سهشنبه
+27 °C
9 اوت
4.88
60 %
1.27 m/s
N
1010 hPa
light rain
75 %
+27 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:47
12:44
18:40
19:52
چهار شنبه
+27 °C
10 اوت
2.14
54 %
0.86 m/s
N
1011 hPa
light rain
82 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+19 °C
06:47
12:44
18:40
19:52
پنج شنبه
+27 °C
11 اوت
1.19
63 %
1.59 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
53 %
+27 °C
+19 °C
+25 °C
+19 °C
06:47
12:43
18:40
19:51
جمعه
+28 °C
12 اوت
2.78
57 %
1.48 m/s
NE
1012 hPa
light rain
11 %
+28 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
06:46
12:43
18:40
19:51
شنبه
+27 °C
13 اوت
1.02
57 %
1.6 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
68 %
+27 °C
+21 °C
+25 °C
+19 °C
06:46
12:43
18:40
19:51
یکشنبه
+27 °C
14 اوت
1.72
57 %
1 m/s
NNE
1011 hPa
light rain
94 %
+27 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:46
12:43
18:40
19:51
دوشنبه
+28 °C
15 اوت
2.17
55 %
0.87 m/s
N
1011 hPa
light rain
10 %
+28 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:45
12:43
18:40
19:51
سهشنبه
+26 °C
16 اوت
10
68 %
0.86 m/s
E
1012 hPa
moderate rain
90 %
+26 °C
+21 °C
+23 °C
+20 °C
06:45
12:42
18:40
19:51
چهار شنبه
+27 °C
17 اوت
4.51
62 %
1.22 m/s
NE
1011 hPa
light rain
8 %
+27 °C
+19 °C
+23 °C
+19 °C
06:45
12:42
18:40
19:51
پنج شنبه
+27 °C
18 اوت
2.59
60 %
1.35 m/s
NE
1010 hPa
light rain
27 %
+27 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
06:44
12:42
18:40
19:50
جمعه
+28 °C
19 اوت
2.66
57 %
1.04 m/s
NNE
1011 hPa
light rain
10 %
+28 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:44
12:42
18:40
19:50
شنبه
+28 °C
20 اوت
3.35
56 %
1.01 m/s
NE
1013 hPa
light rain
78 %
+28 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:44
12:42
18:40
19:50
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
3.54
59 %
1.42 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
59 %
+27 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
06:43
12:41
18:39
19:50
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
3.33
58 %
1.14 m/s
NE
1012 hPa
light rain
75 %
+28 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:43
12:41
18:39
19:50
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
2.15
58 %
1.03 m/s
NE
1012 hPa
light rain
29 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+19 °C
06:42
12:41
18:39
19:49
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+19 °C
06:48
صبح
+19 °C
12:44
روز
+27 °C
18:40
شب
+23 °C
19:52
شب
+20 °C
میزان بارش 0

رطوبت 96 %

سرعت باد 0.77 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 72

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مَِنُكِ +11:00
05:08:42
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...