پیش بینی آب و هوا در مَنگَ

-6° 34.45 S 155° 16.898 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
09:27:36
0
63 %
1.12 m/s
E
1014 hPa
clear sky
5
+27 °C
+20 °C
+23 °C
+21 °C
06:44
12:42
18:40
19:50
فردا
+27 °C
20 اوت
1.86
55 %
1.25 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
2 %
+27 °C
+20 °C
+23 °C
+21 °C
06:44
12:42
18:40
19:50
یکشنبه
+25 °C
21 اوت
14.12
76 %
0.89 m/s
ENE
1011 hPa
moderate rain
71 %
+25 °C
+20 °C
+22 °C
+20 °C
06:44
12:42
18:39
19:50
دوشنبه
+22 °C
22 اوت
3.32
89 %
2.02 m/s
NE
1013 hPa
light rain
78 %
+22 °C
+19 °C
+25 °C
+19 °C
06:43
12:41
18:39
19:50
سهشنبه
+27 °C
23 اوت
0
48 %
0.96 m/s
SE
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+27 °C
+19 °C
+25 °C
+18 °C
06:43
12:41
18:39
19:50
چهار شنبه
+28 °C
24 اوت
2.32
56 %
1.09 m/s
NE
1012 hPa
light rain
16 %
+28 °C
+20 °C
+23 °C
+18 °C
06:43
12:41
18:39
19:49
پنج شنبه
+27 °C
25 اوت
3.24
58 %
1.25 m/s
NE
1011 hPa
light rain
24 %
+27 °C
+19 °C
+24 °C
+19 °C
06:42
12:41
18:39
19:49
جمعه
+27 °C
26 اوت
1.75
56 %
1.48 m/s
NE
1011 hPa
light rain
50 %
+27 °C
+20 °C
+25 °C
+19 °C
06:42
12:40
18:39
19:49
شنبه
+27 °C
27 اوت
5.85
65 %
1.9 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
24 %
+27 °C
+20 °C
+25 °C
+19 °C
06:41
12:40
18:39
19:49
یکشنبه
+24 °C
28 اوت
10.61
79 %
1.77 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+20 °C
+24 °C
+20 °C
06:41
12:40
18:39
19:49
دوشنبه
+27 °C
29 اوت
0.43
58 %
2.01 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
78 %
+27 °C
+20 °C
+25 °C
+20 °C
06:40
12:39
18:39
19:48
سهشنبه
+27 °C
30 اوت
5.92
62 %
1.5 m/s
ENE
1009 hPa
light rain
90 %
+27 °C
+20 °C
+24 °C
+20 °C
06:40
12:39
18:38
19:48
چهار شنبه
+28 °C
31 اوت
3.53
61 %
1.65 m/s
NE
1008 hPa
light rain
86 %
+28 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
06:39
12:39
18:38
19:48
پنج شنبه
+28 °C
1 سپتامبر
2.3
57 %
1.72 m/s
NE
1009 hPa
light rain
50 %
+28 °C
+20 °C
+26 °C
+20 °C
06:39
12:39
18:38
19:48
جمعه
+26 °C
2 سپتامبر
4.37
73 %
1.58 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
50 %
+26 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
06:38
12:38
18:38
19:48
شنبه
+28 °C
3 سپتامبر
0
50 %
2.52 m/s
ENE
1010 hPa
overcast clouds
91 %
+28 °C
+20 °C
+27 °C
+21 °C
06:38
12:38
18:38
19:47
یکشنبه
+29 °C
4 سپتامبر
0.95
52 %
1.82 m/s
ENE
1009 hPa
light rain
92 %
+29 °C
+20 °C
+27 °C
+20 °C
06:37
12:38
18:38
19:47
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+24 °C
06:44
صبح
+21 °C
12:42
روز
+27 °C
18:40
شب
+23 °C
19:50
شب
+20 °C
میزان بارش 0

رطوبت 63 %

سرعت باد 1.12 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 5

فشار 1014 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
مَنگَ +11:00
09:08:36
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...