پیش بینی آب و هوا در مَنتَُِ

-4° 21.929 S 154° 7.762 E
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
11:29:57
0
68 %
3.69 m/s
ESE
1012 hPa
broken clouds
71
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:47
12:46
18:46
19:56
امروز
+29 °C
20 اوت
2.96
69 %
5 m/s
SE
1012 hPa
light rain
71 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:47
12:46
18:46
19:56
فردا
+29 °C
21 اوت
4.61
65 %
3.63 m/s
ESE
1010 hPa
moderate rain
10 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:47
12:46
18:46
19:56
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
2.5
67 %
4.24 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
26 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:46
12:46
18:46
19:56
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
0
60 %
3.65 m/s
E
1013 hPa
few clouds
22 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:46
12:46
18:46
19:56
چهار شنبه
+29 °C
24 اوت
0.16
61 %
3.53 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
64 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
06:45
12:45
18:45
19:56
پنج شنبه
+29 °C
25 اوت
0.6
67 %
3.13 m/s
ESE
1010 hPa
light rain
91 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:45
12:45
18:45
19:55
جمعه
+29 °C
26 اوت
1.66
68 %
4.84 m/s
E
1010 hPa
light rain
48 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:45
12:45
18:45
19:55
شنبه
+29 °C
27 اوت
4.58
68 %
5.75 m/s
E
1010 hPa
light rain
29 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:44
12:45
18:45
19:55
یکشنبه
+29 °C
28 اوت
3.66
72 %
5.11 m/s
E
1010 hPa
light rain
63 %
+29 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:44
12:44
18:45
19:55
دوشنبه
+29 °C
29 اوت
2.81
70 %
5.72 m/s
ENE
1009 hPa
light rain
85 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
06:44
12:44
18:45
19:54
سهشنبه
+29 °C
30 اوت
3.75
68 %
4.75 m/s
ESE
1008 hPa
light rain
21 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:43
12:44
18:44
19:54
چهار شنبه
+29 °C
31 اوت
1.92
69 %
5.38 m/s
E
1007 hPa
light rain
57 %
+29 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:43
12:43
18:44
19:54
پنج شنبه
+29 °C
1 سپتامبر
2.5
71 %
5.66 m/s
E
1007 hPa
light rain
74 %
+29 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:42
12:43
18:44
19:53
جمعه
+29 °C
2 سپتامبر
3.65
74 %
5.7 m/s
E
1008 hPa
light rain
90 %
+29 °C
+27 °C
+30 °C
+26 °C
06:42
12:43
18:44
19:53
شنبه
+30 °C
3 سپتامبر
0.77
65 %
5.72 m/s
E
1008 hPa
light rain
43 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+27 °C
06:41
12:42
18:44
19:53
یکشنبه
+30 °C
4 سپتامبر
4.44
69 %
4.92 m/s
ESE
1008 hPa
light rain
92 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:41
12:42
18:43
19:53
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+29 °C
06:47
صبح
+25 °C
12:46
روز
+29 °C
18:46
شب
+28 °C
19:56
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 68 %

سرعت باد 3.69 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 71

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
مَنتَُِ +11:00
11:08:58
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...