پیش بینی آب و هوا در پِڤَ

-6° 13.448 S 155° 4.221 E
آب و هوا در حال حاضر
+19 °C
19:12:22
0.88 1h
97 %
1.44 m/s
E
1008 hPa
light rain
100
+23 °C
+19 °C
+19 °C
+18 °C
06:14
12:28
18:41
19:56
امروز
+23 °C
30 نوامبر
17.41
80 %
1.87 m/s
NNE
1010 hPa
moderate rain
100 %
+23 °C
+19 °C
+19 °C
+18 °C
06:14
12:28
18:41
19:56
فردا
+24 °C
1 دسامبر
16.45
76 %
1.82 m/s
NE
1008 hPa
moderate rain
98 %
+24 °C
+18 °C
+19 °C
+18 °C
06:14
12:28
18:42
19:57
جمعه
+23 °C
2 دسامبر
30.13
78 %
1.85 m/s
NE
1008 hPa
moderate rain
91 %
+23 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
06:15
12:28
18:42
19:58
شنبه
+23 °C
3 دسامبر
46.2
80 %
1.59 m/s
NNE
1009 hPa
heavy intensity rain
90 %
+23 °C
+18 °C
+19 °C
+17 °C
06:15
12:29
18:43
19:58
یکشنبه
+25 °C
4 دسامبر
13.87
64 %
1.88 m/s
NE
1009 hPa
moderate rain
98 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:15
12:29
18:43
19:59
دوشنبه
+25 °C
5 دسامبر
4.12
61 %
2.48 m/s
NE
1009 hPa
light rain
99 %
+25 °C
+17 °C
+22 °C
+17 °C
06:16
12:30
18:44
19:59
سهشنبه
+25 °C
6 دسامبر
3.06
56 %
2.28 m/s
NE
1008 hPa
light rain
65 %
+25 °C
+17 °C
+22 °C
+17 °C
06:16
12:30
18:44
20:00
چهار شنبه
+26 °C
7 دسامبر
7.82
57 %
1.88 m/s
NNE
1009 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:16
12:30
18:45
20:00
پنج شنبه
+26 °C
8 دسامبر
3.38
55 %
2.03 m/s
NE
1008 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
06:17
12:31
18:45
20:01
جمعه
+26 °C
9 دسامبر
3.07
56 %
2.04 m/s
NE
1008 hPa
light rain
86 %
+26 °C
+17 °C
+21 °C
+17 °C
06:17
12:31
18:46
20:01
شنبه
+26 °C
10 دسامبر
6.06
50 %
2.1 m/s
NE
1009 hPa
moderate rain
71 %
+26 °C
+18 °C
+22 °C
+17 °C
06:17
12:32
18:46
20:02
یکشنبه
+25 °C
11 دسامبر
4.51
60 %
2.01 m/s
NE
1009 hPa
light rain
99 %
+25 °C
+18 °C
+22 °C
+17 °C
06:18
12:32
18:47
20:03
دوشنبه
+26 °C
12 دسامبر
21.13
54 %
1.47 m/s
NNE
1009 hPa
moderate rain
97 %
+26 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:18
12:33
18:47
20:03
سهشنبه
+25 °C
13 دسامبر
15.76
57 %
1.61 m/s
NNE
1008 hPa
moderate rain
87 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
06:19
12:33
18:48
20:04
چهار شنبه
+25 °C
14 دسامبر
28.25
57 %
1.82 m/s
NNE
1009 hPa
moderate rain
86 %
+25 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
06:19
12:34
18:48
20:04
پنج شنبه
+24 °C
15 دسامبر
10.63
63 %
1.6 m/s
NNE
1010 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+17 °C
+20 °C
+17 °C
06:20
12:34
18:49
20:05
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+19 °C
06:14
صبح
+18 °C
12:28
روز
+23 °C
18:41
شب
+19 °C
19:56
شب
+19 °C
میزان بارش 0.88 1h

رطوبت 97 %

سرعت باد 1.44 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 100

فشار 1008 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
پِڤَ +11:00
19:11:08
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...