پیش بینی آب و هوا در تَنَهِرَن

-4° 33.166 S 154° 12.073 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
08:52:58
0
54 %
0.84 m/s
E
1014 hPa
clear sky
4
+24 °C
+17 °C
+20 °C
+17 °C
05:47
11:46
17:46
18:56
فردا
+24 °C
20 اوت
1.01
50 %
2.11 m/s
NE
1013 hPa
light rain
2 %
+24 °C
+17 °C
+20 °C
+17 °C
05:47
11:46
17:46
18:56
یکشنبه
+24 °C
21 اوت
12.07
68 %
1.89 m/s
NE
1011 hPa
moderate rain
55 %
+24 °C
+18 °C
+19 °C
+17 °C
05:46
11:46
17:45
18:56
دوشنبه
+23 °C
22 اوت
3.37
67 %
2.23 m/s
NE
1013 hPa
light rain
58 %
+23 °C
+16 °C
+22 °C
+16 °C
05:46
11:46
17:45
18:56
سهشنبه
+24 °C
23 اوت
0
39 %
1.93 m/s
NNE
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+24 °C
+17 °C
+22 °C
+15 °C
05:46
11:45
17:45
18:55
چهار شنبه
+25 °C
24 اوت
1.89
54 %
1.85 m/s
NNE
1013 hPa
light rain
39 %
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+16 °C
05:45
11:45
17:45
18:55
پنج شنبه
+25 °C
25 اوت
5.43
57 %
1.71 m/s
NNE
1011 hPa
light rain
13 %
+25 °C
+17 °C
+20 °C
+16 °C
05:45
11:45
17:45
18:55
جمعه
+25 °C
26 اوت
2.57
53 %
1.9 m/s
NE
1011 hPa
light rain
57 %
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+16 °C
05:45
11:45
17:45
18:55
شنبه
+25 °C
27 اوت
3.88
57 %
2.39 m/s
NE
1011 hPa
light rain
26 %
+25 °C
+17 °C
+22 °C
+16 °C
05:44
11:44
17:45
18:54
یکشنبه
+22 °C
28 اوت
4.64
73 %
2.55 m/s
NE
1012 hPa
light rain
99 %
+22 °C
+17 °C
+22 °C
+17 °C
05:44
11:44
17:44
18:54
دوشنبه
+24 °C
29 اوت
2.13
59 %
2.37 m/s
NE
1011 hPa
light rain
98 %
+24 °C
+18 °C
+22 °C
+17 °C
05:43
11:44
17:44
18:54
سهشنبه
+25 °C
30 اوت
8.2
59 %
1.95 m/s
NE
1010 hPa
moderate rain
94 %
+25 °C
+17 °C
+20 °C
+17 °C
05:43
11:43
17:44
18:54
چهار شنبه
+25 °C
31 اوت
5.19
59 %
2.31 m/s
NE
1008 hPa
light rain
56 %
+25 °C
+17 °C
+22 °C
+17 °C
05:43
11:43
17:44
18:53
پنج شنبه
+26 °C
1 سپتامبر
3.32
54 %
2.28 m/s
NE
1009 hPa
light rain
44 %
+26 °C
+18 °C
+23 °C
+17 °C
05:42
11:43
17:44
18:53
جمعه
+26 °C
2 سپتامبر
8.88
59 %
2.16 m/s
NE
1010 hPa
moderate rain
42 %
+26 °C
+18 °C
+21 °C
+18 °C
05:42
11:43
17:43
18:53
شنبه
+25 °C
3 سپتامبر
0.56
58 %
2.39 m/s
NE
1010 hPa
light rain
86 %
+25 °C
+18 °C
+23 °C
+18 °C
05:41
11:42
17:43
18:53
یکشنبه
+26 °C
4 سپتامبر
2.38
57 %
2.05 m/s
NE
1010 hPa
light rain
93 %
+26 °C
+18 °C
+23 °C
+18 °C
05:41
11:42
17:43
18:52
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+23 °C
05:47
صبح
+17 °C
11:46
روز
+24 °C
17:46
شب
+20 °C
18:56
شب
+17 °C
میزان بارش 0

رطوبت 54 %

سرعت باد 0.84 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 4

فشار 1014 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
تَنَهِرَن +10:00
09:08:18
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...