پیش بینی آب و هوا در تَِه

-4° 21.933 S 154° 8.247 E
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
09:31:44
0
60 %
4.66 m/s
ESE
1011 hPa
overcast clouds
100
+30 °C
+26 °C
+29 °C
+27 °C
06:26
12:31
18:36
19:45
فردا
+30 °C
7 اکتبر
0
59 %
5.75 m/s
E
1010 hPa
overcast clouds
99 %
+30 °C
+26 °C
+29 °C
+27 °C
06:26
12:31
18:36
19:45
شنبه
+29 °C
8 اکتبر
0.55
63 %
5.8 m/s
E
1010 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:25
12:31
18:36
19:45
یکشنبه
+30 °C
9 اکتبر
0
59 %
5.62 m/s
ENE
1011 hPa
overcast clouds
87 %
+30 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
06:25
12:30
18:36
19:45
دوشنبه
+29 °C
10 اکتبر
0
53 %
3.52 m/s
E
1011 hPa
overcast clouds
85 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
06:25
12:30
18:36
19:45
سهشنبه
+30 °C
11 اکتبر
1.05
60 %
3.97 m/s
ESE
1009 hPa
light rain
90 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+25 °C
06:24
12:30
18:35
19:45
چهار شنبه
+30 °C
12 اکتبر
0
60 %
4.25 m/s
ESE
1009 hPa
overcast clouds
93 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:24
12:30
18:35
19:45
پنج شنبه
+30 °C
13 اکتبر
6.68
58 %
3.98 m/s
E
1010 hPa
moderate rain
95 %
+30 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
06:23
12:29
18:35
19:45
جمعه
+29 °C
14 اکتبر
3.93
67 %
4.75 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
78 %
+29 °C
+27 °C
+29 °C
+25 °C
06:23
12:29
18:35
19:45
شنبه
+29 °C
15 اکتبر
7.68
67 %
4.29 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
79 %
+29 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:23
12:29
18:35
19:45
یکشنبه
+30 °C
16 اکتبر
4.97
65 %
5.46 m/s
E
1011 hPa
light rain
62 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:22
12:29
18:35
19:45
دوشنبه
+29 °C
17 اکتبر
8.93
71 %
5.75 m/s
ENE
1009 hPa
light rain
94 %
+29 °C
+27 °C
+29 °C
+27 °C
06:22
12:28
18:35
19:45
سهشنبه
+29 °C
18 اکتبر
5.28
68 %
5.67 m/s
E
1009 hPa
light rain
80 %
+29 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:22
12:28
18:35
19:45
چهار شنبه
+30 °C
19 اکتبر
4.28
69 %
5.07 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
77 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:21
12:28
18:35
19:45
پنج شنبه
+30 °C
20 اکتبر
2.79
63 %
1.97 m/s
E
1010 hPa
light rain
93 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:21
12:28
18:34
19:45
جمعه
+30 °C
21 اکتبر
2.71
66 %
2.31 m/s
WNW
1010 hPa
light rain
72 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:21
12:28
18:34
19:45
شنبه
+30 °C
22 اکتبر
3.53
65 %
1.03 m/s
SSW
1009 hPa
light rain
66 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:21
12:27
18:34
19:45
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+29 °C
06:26
صبح
+27 °C
12:31
روز
+30 °C
18:36
شب
+29 °C
19:45
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 60 %

سرعت باد 4.66 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 100

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تَِه +11:00
09:10:44
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...