پیش بینی آب و هوا در تِرَُتَپ

-4° 33.741 S 154° 13.244 E
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
10:20:14
0
40 %
1.02 m/s
SE
1012 hPa
overcast clouds
100
+26 °C
+17 °C
+21 °C
+15 °C
05:25
11:31
17:36
18:45
امروز
+26 °C
7 اکتبر
0
41 %
2.66 m/s
NE
1012 hPa
overcast clouds
96 %
+26 °C
+17 °C
+21 °C
+15 °C
05:25
11:31
17:36
18:45
فردا
+26 °C
8 اکتبر
0.83
51 %
2.19 m/s
NE
1011 hPa
light rain
21 %
+26 °C
+16 °C
+20 °C
+17 °C
05:25
11:30
17:36
18:45
یکشنبه
+26 °C
9 اکتبر
0.13
38 %
2.39 m/s
NE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+17 °C
+22 °C
+15 °C
05:25
11:30
17:35
18:45
دوشنبه
+26 °C
10 اکتبر
0
24 %
1.98 m/s
NNE
1012 hPa
scattered clouds
40 %
+26 °C
+16 °C
+23 °C
+14 °C
05:24
11:30
17:35
18:45
سهشنبه
+27 °C
11 اکتبر
0
32 %
1.84 m/s
SSW
1010 hPa
overcast clouds
86 %
+27 °C
+17 °C
+22 °C
+15 °C
05:24
11:29
17:35
18:45
چهار شنبه
+26 °C
12 اکتبر
0
41 %
1.96 m/s
SSW
1010 hPa
scattered clouds
33 %
+26 °C
+17 °C
+23 °C
+16 °C
05:23
11:29
17:35
18:45
پنج شنبه
+26 °C
13 اکتبر
0.69
51 %
1.79 m/s
NE
1011 hPa
light rain
65 %
+26 °C
+17 °C
+21 °C
+16 °C
05:23
11:29
17:35
18:44
جمعه
+26 °C
14 اکتبر
4.88
49 %
1.83 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
93 %
+26 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
05:23
11:29
17:35
18:44
شنبه
+26 °C
15 اکتبر
6.07
50 %
1.91 m/s
NNE
1012 hPa
moderate rain
69 %
+26 °C
+18 °C
+21 °C
+16 °C
05:22
11:28
17:35
18:44
یکشنبه
+25 °C
16 اکتبر
15.56
61 %
1.81 m/s
NNE
1011 hPa
moderate rain
92 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
05:22
11:28
17:35
18:44
دوشنبه
+26 °C
17 اکتبر
10.44
57 %
2.09 m/s
NE
1011 hPa
moderate rain
95 %
+26 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
05:22
11:28
17:34
18:44
سهشنبه
+23 °C
18 اکتبر
5.33
69 %
2.62 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
100 %
+23 °C
+17 °C
+18 °C
+17 °C
05:21
11:28
17:34
18:44
چهار شنبه
+26 °C
19 اکتبر
4.82
55 %
2.19 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
97 %
+26 °C
+18 °C
+22 °C
+17 °C
05:21
11:28
17:34
18:44
پنج شنبه
+26 °C
20 اکتبر
9.13
56 %
1.41 m/s
SSW
1012 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
05:21
11:27
17:34
18:44
جمعه
+25 °C
21 اکتبر
7.13
63 %
1.72 m/s
SW
1010 hPa
light rain
92 %
+25 °C
+18 °C
+22 °C
+17 °C
05:20
11:27
17:34
18:44
شنبه
+25 °C
22 اکتبر
6.75
63 %
2.37 m/s
SW
1010 hPa
light rain
75 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
05:20
11:27
17:34
18:45
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+26 °C
05:25
صبح
+15 °C
11:31
روز
+26 °C
17:36
شب
+21 °C
18:45
شب
+17 °C
میزان بارش 0

رطوبت 40 %

سرعت باد 1.02 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 100

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تِرَُتَپ +10:00
10:10:02
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...