پیش بینی آب و هوا در تُبُرُِ

-6° 16.09 S 155° 40.485 E
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
11:07:10
0
59 %
1.55 m/s
ENE
1012 hPa
overcast clouds
100
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:19
12:25
18:31
19:40
امروز
+29 °C
7 اکتبر
0.57
59 %
2.58 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
98 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:19
12:25
18:31
19:40
فردا
+30 °C
8 اکتبر
0.47
62 %
3.13 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
70 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+27 °C
06:18
12:24
18:30
19:40
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
0
54 %
2.81 m/s
ESE
1012 hPa
overcast clouds
95 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+25 °C
06:18
12:24
18:30
19:40
دوشنبه
+29 °C
10 اکتبر
0
52 %
2.18 m/s
NE
1011 hPa
scattered clouds
31 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:18
12:24
18:30
19:40
سهشنبه
+29 °C
11 اکتبر
0
53 %
2.27 m/s
NE
1010 hPa
overcast clouds
97 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
06:17
12:24
18:30
19:40
چهار شنبه
+30 °C
12 اکتبر
0
54 %
2.51 m/s
NE
1010 hPa
broken clouds
52 %
+30 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
06:17
12:23
18:30
19:40
پنج شنبه
+30 °C
13 اکتبر
2.46
63 %
2.21 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
53 %
+30 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
06:16
12:23
18:30
19:40
جمعه
+29 °C
14 اکتبر
3.37
67 %
2.4 m/s
SE
1012 hPa
light rain
80 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
06:16
12:23
18:30
19:40
شنبه
+30 °C
15 اکتبر
4.85
65 %
2.82 m/s
E
1012 hPa
light rain
41 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:15
12:23
18:30
19:40
یکشنبه
+30 °C
16 اکتبر
10.25
65 %
2.6 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
92 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:15
12:22
18:30
19:40
دوشنبه
+29 °C
17 اکتبر
8.4
68 %
2.52 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:15
12:22
18:30
19:40
سهشنبه
+27 °C
18 اکتبر
3.92
77 %
2.14 m/s
SE
1012 hPa
light rain
99 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:14
12:22
18:30
19:40
چهار شنبه
+29 °C
19 اکتبر
6.82
68 %
2.35 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
98 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:14
12:22
18:30
19:40
پنج شنبه
+30 °C
20 اکتبر
8.73
67 %
1.59 m/s
NE
1011 hPa
light rain
85 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:14
12:22
18:30
19:40
جمعه
+30 °C
21 اکتبر
14.67
68 %
1.58 m/s
NE
1009 hPa
moderate rain
79 %
+30 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:13
12:21
18:30
19:40
شنبه
+29 °C
22 اکتبر
11.66
69 %
1.83 m/s
NE
1008 hPa
moderate rain
48 %
+29 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:13
12:21
18:30
19:40
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+29 °C
06:19
صبح
+25 °C
12:25
روز
+29 °C
18:31
شب
+28 °C
19:40
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 59 %

سرعت باد 1.55 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 100

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تُبُرُِ +11:00
11:10:11
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...