پیش بینی آب و هوا در تُتَنگَل

-4° 22 S 154° 8 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
06:32:27
0
83 %
2.75 m/s
ESE
1010 hPa
overcast clouds
98
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:50
12:49
18:47
19:59
فردا
+29 °C
8 اوت
2.29
71 %
3.74 m/s
E
1010 hPa
light rain
40 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:50
12:49
18:47
19:59
سهشنبه
+29 °C
9 اوت
0.27
66 %
3.29 m/s
ENE
1009 hPa
light rain
92 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:50
12:49
18:47
19:59
چهار شنبه
+29 °C
10 اوت
4.12
66 %
3.49 m/s
SE
1010 hPa
light rain
7 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:50
12:48
18:47
19:58
پنج شنبه
+29 °C
11 اوت
2.69
66 %
3.99 m/s
E
1011 hPa
light rain
46 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
06:50
12:48
18:47
19:58
جمعه
+29 °C
12 اوت
2.71
70 %
4.15 m/s
E
1011 hPa
light rain
62 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:49
12:48
18:47
19:58
شنبه
+29 °C
13 اوت
1.32
66 %
3.59 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
38 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
06:49
12:48
18:47
19:58
یکشنبه
+29 °C
14 اوت
0.25
66 %
2.84 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
8 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
06:49
12:48
18:47
19:58
دوشنبه
+29 °C
15 اوت
1.92
68 %
2.11 m/s
N
1011 hPa
light rain
46 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:48
12:48
18:47
19:57
سهشنبه
+29 °C
16 اوت
1.34
66 %
2.75 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
19 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:48
12:47
18:47
19:57
چهار شنبه
+29 °C
17 اوت
1.59
67 %
3.41 m/s
E
1011 hPa
light rain
3 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:48
12:47
18:46
19:57
پنج شنبه
+29 °C
18 اوت
5.26
67 %
4.18 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
69 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:48
12:47
18:46
19:57
جمعه
+28 °C
19 اوت
5.44
68 %
5.41 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
73 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:47
12:47
18:46
19:57
شنبه
+29 °C
20 اوت
8.55
64 %
5.24 m/s
ESE
1011 hPa
moderate rain
57 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:47
12:46
18:46
19:56
یکشنبه
+28 °C
21 اوت
9.62
72 %
2.93 m/s
SE
1011 hPa
light rain
93 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:47
12:46
18:46
19:56
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
2.97
69 %
3.28 m/s
ESE
1010 hPa
light rain
46 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:46
12:46
18:46
19:56
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
3.77
73 %
3.18 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
55 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:46
12:46
18:46
19:56
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+25 °C
06:50
صبح
+25 °C
12:49
روز
+29 °C
18:47
شب
+28 °C
19:59
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 2.75 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 98

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تُتَنگَل +11:00
06:08:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...