تُتَنگَل (گوینیا ی جدید پاپوا) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در تُتَنگَل

-4° 22 S 154° 8 E
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
07:50:45
0.24 1h
87 %
3.73 m/s
SE
1010 hPa
light rain
100
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:31
12:35
18:38
19:47
فردا
+27 °C
26 سپتامبر
5.4
83 %
6.08 m/s
SE
1010 hPa
light rain
96 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:31
12:35
18:38
19:47
چهار شنبه
+28 °C
27 سپتامبر
10.64
76 %
4.74 m/s
SE
1009 hPa
moderate rain
43 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:30
12:34
18:38
19:47
پنج شنبه
+26 °C
28 سپتامبر
25.94
89 %
6.01 m/s
SE
1011 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+25 °C
+25 °C
+26 °C
06:30
12:34
18:38
19:47
جمعه
+28 °C
29 سپتامبر
8.31
75 %
3.36 m/s
SE
1011 hPa
light rain
83 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:29
12:34
18:38
19:47
شنبه
+29 °C
30 سپتامبر
1.69
71 %
2.8 m/s
E
1011 hPa
light rain
62 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:29
12:33
18:37
19:46
یکشنبه
+29 °C
1 اکتبر
1.51
69 %
2.75 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
18 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:29
12:33
18:37
19:46
دوشنبه
+29 °C
2 اکتبر
6.3
71 %
2.6 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
25 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:28
12:33
18:37
19:46
سهشنبه
+29 °C
3 اکتبر
2.35
69 %
2.93 m/s
S
1012 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
06:28
12:32
18:37
19:46
چهار شنبه
+29 °C
4 اکتبر
2.38
70 %
3.18 m/s
WSW
1011 hPa
light rain
94 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
06:27
12:32
18:37
19:46
پنج شنبه
+29 °C
5 اکتبر
1.56
70 %
4.76 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
29 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
06:27
12:32
18:36
19:46
جمعه
+28 °C
6 اکتبر
7.34
75 %
4.05 m/s
SE
1008 hPa
light rain
77 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:26
12:31
18:36
19:45
شنبه
+28 °C
7 اکتبر
17.76
75 %
3.57 m/s
SE
1009 hPa
moderate rain
59 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:26
12:31
18:36
19:45
یکشنبه
+29 °C
8 اکتبر
8.03
73 %
2.91 m/s
E
1010 hPa
light rain
30 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:26
12:31
18:36
19:45
دوشنبه
+29 °C
9 اکتبر
1.76
70 %
2.84 m/s
N
1011 hPa
light rain
12 %
+29 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:25
12:30
18:36
19:45
سهشنبه
+28 °C
10 اکتبر
3.77
71 %
4.22 m/s
E
1011 hPa
light rain
92 %
+28 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:25
12:30
18:36
19:45
چهار شنبه
+29 °C
11 اکتبر
10.44
71 %
4.56 m/s
SE
1009 hPa
moderate rain
97 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
06:24
12:30
18:35
19:45
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+26 °C
06:31
صبح
+26 °C
12:35
روز
+27 °C
18:38
شب
+27 °C
19:47
شب
+26 °C
میزان بارش 0.24 1h

رطوبت 87 %

سرعت باد 3.73 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 100

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تُتَنگَل +11:00
07:09:45
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...