پیش بینی آب و هوا در تُتُپََِ

-5° 53.272 S 155° 4.866 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
10:01:35
0
44 %
0.88 m/s
ESE
1013 hPa
overcast clouds
100
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+17 °C
06:21
12:27
18:33
19:42
فردا
+25 °C
7 اکتبر
0.13
42 %
2.66 m/s
NE
1012 hPa
light rain
96 %
+25 °C
+17 °C
+21 °C
+17 °C
06:21
12:27
18:33
19:42
شنبه
+26 °C
8 اکتبر
0.7
53 %
2.28 m/s
NE
1011 hPa
light rain
19 %
+26 °C
+16 °C
+21 °C
+17 °C
06:21
12:27
18:33
19:42
یکشنبه
+26 °C
9 اکتبر
0
37 %
2.37 m/s
NE
1012 hPa
overcast clouds
96 %
+26 °C
+16 °C
+23 °C
+15 °C
06:21
12:27
18:33
19:42
دوشنبه
+27 °C
10 اکتبر
0
24 %
2.14 m/s
NNE
1011 hPa
scattered clouds
34 %
+27 °C
+16 °C
+23 °C
+15 °C
06:20
12:26
18:32
19:42
سهشنبه
+27 °C
11 اکتبر
0
31 %
2.04 m/s
SSW
1010 hPa
overcast clouds
99 %
+27 °C
+17 °C
+23 °C
+15 °C
06:20
12:26
18:32
19:42
چهار شنبه
+26 °C
12 اکتبر
0
41 %
1.79 m/s
SSW
1011 hPa
broken clouds
77 %
+26 °C
+17 °C
+23 °C
+16 °C
06:19
12:26
18:32
19:42
پنج شنبه
+26 °C
13 اکتبر
3.63
52 %
1.87 m/s
NE
1011 hPa
light rain
65 %
+26 °C
+17 °C
+21 °C
+17 °C
06:19
12:26
18:32
19:42
جمعه
+27 °C
14 اکتبر
5.19
48 %
2.21 m/s
NE
1012 hPa
light rain
96 %
+27 °C
+17 °C
+22 °C
+16 °C
06:18
12:25
18:32
19:42
شنبه
+26 °C
15 اکتبر
5.57
52 %
2.08 m/s
NE
1012 hPa
light rain
57 %
+26 °C
+18 °C
+22 °C
+17 °C
06:18
12:25
18:32
19:42
یکشنبه
+26 °C
16 اکتبر
4.32
55 %
1.84 m/s
NE
1012 hPa
light rain
43 %
+26 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:18
12:25
18:32
19:42
دوشنبه
+21 °C
17 اکتبر
1.32
80 %
2.21 m/s
NE
1011 hPa
light rain
97 %
+21 °C
+17 °C
+22 °C
+17 °C
06:17
12:25
18:32
19:42
سهشنبه
+26 °C
18 اکتبر
1.63
55 %
2.47 m/s
NE
1011 hPa
light rain
60 %
+26 °C
+18 °C
+23 °C
+17 °C
06:17
12:24
18:32
19:42
چهار شنبه
+27 °C
19 اکتبر
7.75
53 %
2.34 m/s
NE
1011 hPa
moderate rain
60 %
+27 °C
+18 °C
+22 °C
+17 °C
06:17
12:24
18:32
19:42
پنج شنبه
+26 °C
20 اکتبر
9.32
54 %
1.6 m/s
SSW
1010 hPa
moderate rain
75 %
+26 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
06:16
12:24
18:32
19:42
جمعه
+24 °C
21 اکتبر
14.39
71 %
1.67 m/s
SW
1011 hPa
moderate rain
99 %
+24 °C
+18 °C
+20 °C
+18 °C
06:16
12:24
18:32
19:42
شنبه
+26 °C
22 اکتبر
3.13
53 %
1.77 m/s
SW
1010 hPa
light rain
17 %
+26 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:16
12:24
18:32
19:42
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+24 °C
06:21
صبح
+17 °C
12:27
روز
+25 °C
18:33
شب
+21 °C
19:42
شب
+17 °C
میزان بارش 0

رطوبت 44 %

سرعت باد 0.88 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 100

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تُتُپََِ +11:00
10:10:04
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...