پیش بینی آب و هوا در نِوتُن گرُُند

17° 23 N -62° 51 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
22:07:10
0
83 %
8.75 m/s
ENE
1016 hPa
overcast clouds
100
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
05:52
12:17
18:41
19:58
دیروز
+28 °C
6 اوت
1.41
81 %
10.53 m/s
E
1015 hPa
light rain
70 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
05:52
12:17
18:41
19:58
امروز
+27 °C
7 اوت
0
76 %
10.02 m/s
ENE
1015 hPa
scattered clouds
50 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:52
12:17
18:41
19:58
فردا
+27 °C
8 اوت
1.58
77 %
9.54 m/s
ENE
1016 hPa
light rain
20 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:52
12:16
18:40
19:57
سهشنبه
+27 °C
9 اوت
1.97
78 %
8.36 m/s
E
1017 hPa
light rain
43 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:53
12:16
18:40
19:56
چهار شنبه
+27 °C
10 اوت
1.08
75 %
8.68 m/s
ESE
1016 hPa
light rain
29 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:53
12:16
18:39
19:55
پنج شنبه
+27 °C
11 اوت
0.16
72 %
8.64 m/s
ENE
1016 hPa
light rain
22 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:53
12:16
18:39
19:55
جمعه
+27 °C
12 اوت
2.82
78 %
9.4 m/s
E
1015 hPa
light rain
70 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:53
12:16
18:38
19:54
شنبه
+27 °C
13 اوت
3.3
78 %
6.31 m/s
E
1016 hPa
light rain
30 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:54
12:16
18:37
19:53
یکشنبه
+27 °C
14 اوت
0.58
77 %
7.04 m/s
E
1016 hPa
light rain
15 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:54
12:15
18:37
19:52
دوشنبه
+27 °C
15 اوت
1.86
78 %
7.17 m/s
E
1017 hPa
light rain
5 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:54
12:15
18:36
19:52
سهشنبه
+27 °C
16 اوت
0.12
73 %
7.67 m/s
ENE
1018 hPa
light rain
12 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:54
12:15
18:36
19:51
چهار شنبه
+27 °C
17 اوت
1.2
77 %
8.92 m/s
E
1017 hPa
light rain
15 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:55
12:15
18:35
19:50
پنج شنبه
+27 °C
18 اوت
1.06
77 %
9.24 m/s
E
1016 hPa
light rain
6 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:55
12:14
18:34
19:49
جمعه
+28 °C
19 اوت
0.35
77 %
9.38 m/s
E
1017 hPa
light rain
48 %
+28 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:55
12:14
18:34
19:48
شنبه
+27 °C
20 اوت
0.67
75 %
9.61 m/s
ENE
1016 hPa
light rain
16 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:55
12:14
18:33
19:48
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
1.83
74 %
9.95 m/s
E
1016 hPa
light rain
2 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:55
12:14
18:32
19:47
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+28 °C
05:52
صبح
+27 °C
12:17
روز
+28 °C
18:41
شب
+28 °C
19:58
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 8.75 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 100

فشار 1016 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
نِوتُن گرُُند -04:00
22:08:10
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...