پیش بینی آب و هوا در دَُُر گُِرفدجَنَ

36° 56 N 10° 1 E
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
01:48:49
0
74 %
3.09 m/s
W
1013 hPa
few clouds
20
+35 °C
+26 °C
+32 °C
+25 °C
05:31
12:25
19:20
20:58
امروز
+35 °C
8 اوت
0
33 %
6.98 m/s
NNW
1013 hPa
sky is clear
1 %
+35 °C
+26 °C
+32 °C
+25 °C
05:31
12:25
19:20
20:58
فردا
+35 °C
9 اوت
0
28 %
6 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+26 °C
+30 °C
+24 °C
05:31
12:25
19:19
20:57
چهار شنبه
+33 °C
10 اوت
0
37 %
6.08 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+25 °C
05:32
12:25
19:17
20:55
پنج شنبه
+33 °C
11 اوت
0
38 %
5.59 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
05:33
12:25
19:16
20:53
جمعه
+35 °C
12 اوت
0
27 %
6.52 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+28 °C
+30 °C
+26 °C
05:34
12:24
19:15
20:52
شنبه
+37 °C
13 اوت
0
23 %
5.9 m/s
NNE
1013 hPa
sky is clear
1 %
+37 °C
+28 °C
+31 °C
+28 °C
05:35
12:24
19:14
20:50
یکشنبه
+36 °C
14 اوت
0
31 %
6.69 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
1 %
+36 °C
+27 °C
+29 °C
+27 °C
05:36
12:24
19:13
20:49
دوشنبه
+36 °C
15 اوت
0
24 %
6.43 m/s
ENE
1011 hPa
scattered clouds
25 %
+36 °C
+28 °C
+31 °C
+26 °C
05:36
12:24
19:11
20:47
سهشنبه
+40 °C
16 اوت
0
19 %
5.93 m/s
NNE
1009 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+31 °C
+33 °C
+28 °C
05:37
12:24
19:10
20:46
چهار شنبه
+39 °C
17 اوت
0
21 %
4.48 m/s
N
1010 hPa
scattered clouds
33 %
+39 °C
+28 °C
+30 °C
+29 °C
05:38
12:24
19:09
20:44
پنج شنبه
+37 °C
18 اوت
0
26 %
5.71 m/s
NNE
1009 hPa
overcast clouds
90 %
+37 °C
+27 °C
+31 °C
+28 °C
05:39
12:23
19:08
20:42
جمعه
+34 °C
19 اوت
0
34 %
5.44 m/s
NE
1012 hPa
overcast clouds
85 %
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
05:40
12:23
19:06
20:41
شنبه
+33 °C
20 اوت
0
38 %
7.56 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+26 °C
+25 °C
05:41
12:23
19:05
20:39
یکشنبه
+31 °C
21 اوت
0
29 %
9.44 m/s
NW
1015 hPa
sky is clear
4 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+25 °C
05:41
12:23
19:04
20:38
دوشنبه
+33 °C
22 اوت
0.1
33 %
7.06 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
0 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+23 °C
05:42
12:22
19:03
20:36
سهشنبه
+33 °C
23 اوت
0
31 %
4.88 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+33 °C
+33 °C
+24 °C
05:43
12:22
19:01
20:34
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+27 °C
05:31
صبح
+25 °C
12:25
روز
+35 °C
19:20
شب
+32 °C
20:58
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 3.09 m/s

جهت باد West
ابری و بارش 20

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دَُُر گُِرفدجَنَ +01:00
01:08:49
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...