پیش بینی آب و هوا در بُرج مِكهِهِد سَلَه

32° 11.491 N 10° 59.58 E
آب و هوا در حال حاضر
+34 °C
16:03:49
0
21 %
5.06 m/s
NNE
1012 hPa
clear sky
1
+33 °C
+25 °C
+34 °C
+23 °C
05:37
12:21
19:04
20:34
امروز
+33 °C
11 اوت
0
24 %
7.49 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+25 °C
+34 °C
+23 °C
05:37
12:21
19:04
20:34
فردا
+33 °C
12 اوت
0
25 %
10.69 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:38
12:21
19:03
20:33
شنبه
+32 °C
13 اوت
0
22 %
7.16 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+26 °C
+30 °C
+21 °C
05:38
12:20
19:02
20:31
یکشنبه
+37 °C
14 اوت
0
14 %
6.32 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+28 °C
+33 °C
+26 °C
05:39
12:20
19:01
20:30
دوشنبه
+39 °C
15 اوت
0
13 %
5.9 m/s
NNE
1010 hPa
sky is clear
3 %
+39 °C
+31 °C
+34 °C
+27 °C
05:40
12:20
19:00
20:29
سهشنبه
+39 °C
16 اوت
0
14 %
7.09 m/s
SE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+32 °C
+36 °C
+28 °C
05:40
12:20
18:59
20:28
چهار شنبه
+40 °C
17 اوت
0
10 %
7.62 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
1 %
+40 °C
+29 °C
+34 °C
+27 °C
05:41
12:20
18:58
20:26
پنج شنبه
+39 °C
18 اوت
0
12 %
8.57 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+28 °C
+33 °C
+27 °C
05:42
12:19
18:57
20:25
جمعه
+39 °C
19 اوت
0
11 %
8.57 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+29 °C
+33 °C
+28 °C
05:42
12:19
18:56
20:23
شنبه
+36 °C
20 اوت
0
22 %
6.64 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
1 %
+36 °C
+27 °C
+32 °C
+27 °C
05:43
12:19
18:55
20:22
یکشنبه
+36 °C
21 اوت
0
19 %
5.62 m/s
ENE
1009 hPa
sky is clear
1 %
+36 °C
+28 °C
+32 °C
+25 °C
05:44
12:19
18:54
20:21
دوشنبه
+38 °C
22 اوت
0
15 %
5.15 m/s
ENE
1008 hPa
sky is clear
4 %
+38 °C
+31 °C
+34 °C
+27 °C
05:44
12:18
18:53
20:19
سهشنبه
+39 °C
23 اوت
0
11 %
8.84 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+25 °C
+32 °C
+28 °C
05:45
12:18
18:51
20:18
چهار شنبه
+36 °C
24 اوت
0
19 %
8.11 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
05:46
12:18
18:50
20:16
پنج شنبه
+34 °C
25 اوت
0
21 %
7.45 m/s
NNE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+23 °C
+29 °C
+23 °C
05:46
12:18
18:49
20:15
جمعه
+34 °C
26 اوت
0
18 %
6.98 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
05:47
12:17
18:48
20:14
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+34 °C
05:37
صبح
+23 °C
12:21
روز
+33 °C
19:04
شب
+34 °C
20:34
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 21 %

سرعت باد 5.06 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 1

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
بُرج مِكهِهِد سَلَه +01:00
16:08:47
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...