پیش بینی آب و هوا در دِهِبَ

32° 0.479 N 10° 42.081 E
آب و هوا در حال حاضر
+22 °C
02:32:15
0
61 %
2.46 m/s
ENE
1013 hPa
clear sky
0
+31 °C
+24 °C
+32 °C
+21 °C
05:37
12:22
19:08
20:38
امروز
+31 °C
8 اوت
0
22 %
8.57 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+24 °C
+32 °C
+21 °C
05:37
12:22
19:08
20:38
فردا
+32 °C
9 اوت
0
26 %
8.6 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+32 °C
+21 °C
05:37
12:22
19:07
20:37
چهار شنبه
+33 °C
10 اوت
0
22 %
8 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
05:38
12:22
19:06
20:36
پنج شنبه
+33 °C
11 اوت
0
23 %
8.96 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
05:39
12:22
19:05
20:35
جمعه
+33 °C
12 اوت
0
24 %
7.6 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+23 °C
+29 °C
+22 °C
05:39
12:22
19:04
20:33
شنبه
+34 °C
13 اوت
0
17 %
7.23 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+30 °C
+22 °C
05:40
12:22
19:03
20:32
یکشنبه
+36 °C
14 اوت
0
14 %
5.98 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+29 °C
+32 °C
+24 °C
05:41
12:21
19:02
20:31
دوشنبه
+40 °C
15 اوت
0
9 %
4.89 m/s
SW
1011 hPa
sky is clear
3 %
+40 °C
+30 °C
+34 °C
+27 °C
05:41
12:21
19:01
20:29
سهشنبه
+40 °C
16 اوت
0
10 %
9.55 m/s
SW
1010 hPa
scattered clouds
45 %
+40 °C
+24 °C
+29 °C
+28 °C
05:42
12:21
19:00
20:28
چهار شنبه
+35 °C
17 اوت
0
27 %
8.09 m/s
NE
1013 hPa
few clouds
20 %
+35 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:43
12:21
18:59
20:27
پنج شنبه
+37 °C
18 اوت
0
14 %
8.52 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+27 °C
+31 °C
+25 °C
05:43
12:21
18:58
20:25
جمعه
+36 °C
19 اوت
0
21 %
8.22 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+24 °C
+29 °C
+26 °C
05:44
12:20
18:57
20:24
شنبه
+32 °C
20 اوت
0
23 %
9.74 m/s
NNE
1013 hPa
sky is clear
1 %
+32 °C
+23 °C
+27 °C
+21 °C
05:44
12:20
18:56
20:23
یکشنبه
+32 °C
21 اوت
0
32 %
9.82 m/s
NNE
1012 hPa
scattered clouds
28 %
+32 °C
+24 °C
+28 °C
+21 °C
05:45
12:20
18:55
20:21
دوشنبه
+33 °C
22 اوت
0
31 %
10.48 m/s
NE
1011 hPa
scattered clouds
28 %
+33 °C
+24 °C
+29 °C
+22 °C
05:46
12:20
18:53
20:20
سهشنبه
+36 °C
23 اوت
0
21 %
8.25 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+31 °C
+31 °C
+23 °C
05:46
12:19
18:52
20:19
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+22 °C
05:37
صبح
+21 °C
12:22
روز
+31 °C
19:08
شب
+32 °C
20:38
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 61 %

سرعت باد 2.46 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 0

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دِهِبَ +01:00
02:08:16
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...