پیش بینی آب و هوا در ِل بُرمَ

31° 41.503 N 9° 12.372 E
آب و هوا در حال حاضر
+40 °C
15:17:27
0
15 %
3.69 m/s
NW
1010 hPa
clear sky
0
+38 °C
+31 °C
+39 °C
+27 °C
05:45
12:28
19:11
20:40
امروز
+38 °C
11 اوت
0
18 %
7.45 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+31 °C
+39 °C
+27 °C
05:45
12:28
19:11
20:40
فردا
+38 °C
12 اوت
0
18 %
11.2 m/s
ENE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+29 °C
+38 °C
+27 °C
05:46
12:28
19:10
20:38
شنبه
+37 °C
13 اوت
0
17 %
6.19 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+31 °C
+34 °C
+25 °C
05:46
12:28
19:09
20:37
یکشنبه
+40 °C
14 اوت
0
14 %
4.1 m/s
SSW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+33 °C
+37 °C
+29 °C
05:47
12:27
19:08
20:36
دوشنبه
+42 °C
15 اوت
0
10 %
4.12 m/s
SE
1009 hPa
sky is clear
0 %
+42 °C
+36 °C
+37 °C
+31 °C
05:48
12:27
19:07
20:35
سهشنبه
+43 °C
16 اوت
0
10 %
4.8 m/s
E
1010 hPa
sky is clear
1 %
+43 °C
+38 °C
+40 °C
+32 °C
05:48
12:27
19:06
20:33
چهار شنبه
+42 °C
17 اوت
0
11 %
8.72 m/s
SE
1011 hPa
sky is clear
2 %
+42 °C
+35 °C
+39 °C
+31 °C
05:49
12:27
19:05
20:32
پنج شنبه
+41 °C
18 اوت
0
12 %
8.02 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+35 °C
+38 °C
+29 °C
05:50
12:27
19:03
20:31
جمعه
+41 °C
19 اوت
0
11 %
4.99 m/s
NNE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+34 °C
+38 °C
+29 °C
05:50
12:26
19:02
20:29
شنبه
+41 °C
20 اوت
0
12 %
5.16 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
2 %
+41 °C
+35 °C
+38 °C
+29 °C
05:51
12:26
19:01
20:28
یکشنبه
+41 °C
21 اوت
0
15 %
4.77 m/s
NNW
1008 hPa
sky is clear
1 %
+41 °C
+35 °C
+38 °C
+30 °C
05:51
12:26
19:00
20:27
دوشنبه
+42 °C
22 اوت
0
12 %
6 m/s
E
1006 hPa
sky is clear
5 %
+42 °C
+36 °C
+39 °C
+30 °C
05:52
12:26
18:59
20:25
سهشنبه
+44 °C
23 اوت
0
10 %
6.26 m/s
S
1010 hPa
few clouds
12 %
+44 °C
+31 °C
+40 °C
+32 °C
05:53
12:25
18:58
20:24
چهار شنبه
+41 °C
24 اوت
0
10 %
8.9 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+31 °C
+37 °C
+28 °C
05:53
12:25
18:57
20:22
پنج شنبه
+39 °C
25 اوت
0
20 %
7.25 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+32 °C
+36 °C
+27 °C
05:54
12:25
18:56
20:21
جمعه
+39 °C
26 اوت
0
16 %
6.21 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
2 %
+39 °C
+30 °C
+35 °C
+27 °C
05:55
12:25
18:54
20:20
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+40 °C
05:45
صبح
+27 °C
12:28
روز
+38 °C
19:11
شب
+39 °C
20:40
شب
+31 °C
میزان بارش 0

رطوبت 15 %

سرعت باد 3.69 m/s

جهت باد Northwest
ابری و بارش 0

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِل بُرمَ +01:00
15:08:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...