گُِتُُفَ (تونس) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در گُِتُُفَ

32° 54.886 N 10° 29.656 E
آب و هوا در حال حاضر
+11 °C
07:03:35
0
54 %
4.02 m/s
WSW
1020 hPa
broken clouds
72
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+11 °C
07:05
12:08
17:11
18:38
امروز
+18 °C
5 دسامبر
0
37 %
8.45 m/s
WSW
1019 hPa
scattered clouds
42 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+11 °C
07:05
12:08
17:11
18:38
فردا
+16 °C
6 دسامبر
0
61 %
2.17 m/s
NE
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+16 °C
+14 °C
+16 °C
+12 °C
07:06
12:08
17:11
18:38
پنج شنبه
+16 °C
7 دسامبر
0
52 %
7.3 m/s
NNE
1021 hPa
scattered clouds
47 %
+16 °C
+11 °C
+13 °C
+12 °C
07:07
12:09
17:11
18:39
جمعه
+18 °C
8 دسامبر
0.18
39 %
6.42 m/s
WSW
1016 hPa
light rain
99 %
+18 °C
+15 °C
+16 °C
+10 °C
07:08
12:09
17:11
18:39
شنبه
+13 °C
9 دسامبر
3.87
81 %
11.55 m/s
N
1010 hPa
light rain
94 %
+13 °C
+14 °C
+15 °C
+12 °C
07:08
12:10
17:11
18:39
یکشنبه
+15 °C
10 دسامبر
3.39
77 %
12.03 m/s
NNE
1021 hPa
light rain
96 %
+15 °C
+15 °C
+15 °C
+13 °C
07:09
12:10
17:11
18:39
دوشنبه
+17 °C
11 دسامبر
0
53 %
7.58 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
2 %
+17 °C
+13 °C
+14 °C
+12 °C
07:10
12:11
17:11
18:39
سهشنبه
+18 °C
12 دسامبر
0
49 %
4.1 m/s
WNW
1027 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+11 °C
07:11
12:11
17:12
18:40
چهار شنبه
+19 °C
13 دسامبر
0
41 %
7.59 m/s
WSW
1022 hPa
overcast clouds
100 %
+19 °C
+14 °C
+15 °C
+12 °C
07:11
12:12
17:12
18:40
پنج شنبه
+20 °C
14 دسامبر
0
30 %
7.48 m/s
WSW
1018 hPa
overcast clouds
90 %
+20 °C
+15 °C
+16 °C
+13 °C
07:12
12:12
17:12
18:40
جمعه
+18 °C
15 دسامبر
0.27
57 %
9.12 m/s
NNE
1022 hPa
light rain
99 %
+18 °C
+15 °C
+15 °C
+14 °C
07:13
12:13
17:12
18:41
شنبه
+14 °C
16 دسامبر
0.19
68 %
9.77 m/s
N
1027 hPa
light rain
96 %
+14 °C
+13 °C
+13 °C
+12 °C
07:13
12:13
17:13
18:41
یکشنبه
+16 °C
17 دسامبر
7.46
52 %
6.9 m/s
E
1029 hPa
moderate rain
69 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+13 °C
07:14
12:13
17:13
18:41
دوشنبه
+15 °C
18 دسامبر
0
53 %
4.19 m/s
ENE
1028 hPa
overcast clouds
87 %
+15 °C
+11 °C
+12 °C
+11 °C
07:14
12:14
17:14
18:42
سهشنبه
+15 °C
19 دسامبر
0
44 %
2.41 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+11 °C
+13 °C
+9 °C
07:15
12:14
17:14
18:42
چهار شنبه
+15 °C
20 دسامبر
0
46 %
6.75 m/s
WNW
1024 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+11 °C
+12 °C
+10 °C
07:15
12:15
17:14
18:43
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+11 °C
07:05
صبح
+11 °C
12:08
روز
+18 °C
17:11
شب
+16 °C
18:38
شب
+14 °C
میزان بارش 0

رطوبت 54 %

سرعت باد 4.02 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 72

فشار 1020 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
گُِتُُفَ +01:00
07:12:41
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...