پیش بینی آب و هوا در گُِتُُفَ

32° 54.886 N 10° 29.656 E
آب و هوا در حال حاضر
+15 °C
22:58:22
0
32 %
2.11 m/s
WSW
1020 hPa
clear sky
3
+22 °C
+15 °C
+18 °C
+12 °C
07:06
12:09
17:11
18:38
امروز
+22 °C
5 دسامبر
0
18 %
4.16 m/s
WNW
1021 hPa
broken clouds
54 %
+22 °C
+15 °C
+18 °C
+12 °C
07:05
12:08
17:11
18:38
فردا
+22 °C
6 دسامبر
0.14
19 %
7.73 m/s
WSW
1018 hPa
light rain
100 %
+22 °C
+17 °C
+19 °C
+16 °C
07:06
12:09
17:11
18:38
چهار شنبه
+21 °C
7 دسامبر
0
26 %
3.31 m/s
WSW
1014 hPa
broken clouds
66 %
+21 °C
+15 °C
+16 °C
+14 °C
07:07
12:09
17:11
18:39
پنج شنبه
+23 °C
8 دسامبر
0
24 %
4.09 m/s
WSW
1015 hPa
sky is clear
9 %
+23 °C
+17 °C
+18 °C
+13 °C
07:08
12:09
17:11
18:39
جمعه
+28 °C
9 دسامبر
0
21 %
7.31 m/s
SW
1014 hPa
broken clouds
52 %
+28 °C
+20 °C
+23 °C
+15 °C
07:09
12:10
17:11
18:39
شنبه
+25 °C
10 دسامبر
0
24 %
13.24 m/s
SW
1010 hPa
overcast clouds
100 %
+25 °C
+20 °C
+24 °C
+20 °C
07:09
12:10
17:11
18:39
یکشنبه
+20 °C
11 دسامبر
2.88
36 %
13.17 m/s
WSW
1011 hPa
light rain
10 %
+20 °C
+15 °C
+16 °C
+16 °C
07:10
12:11
17:11
18:39
دوشنبه
+19 °C
12 دسامبر
0
29 %
7.37 m/s
W
1018 hPa
scattered clouds
40 %
+19 °C
+14 °C
+15 °C
+13 °C
07:11
12:11
17:12
18:40
سهشنبه
+22 °C
13 دسامبر
0
25 %
9.73 m/s
WSW
1017 hPa
few clouds
17 %
+22 °C
+19 °C
+19 °C
+13 °C
07:11
12:12
17:12
18:40
چهار شنبه
+24 °C
14 دسامبر
0.22
23 %
8.05 m/s
WSW
1014 hPa
light rain
10 %
+24 °C
+19 °C
+21 °C
+15 °C
07:12
12:12
17:12
18:40
پنج شنبه
+24 °C
15 دسامبر
0.19
33 %
8.98 m/s
WSW
1012 hPa
light rain
98 %
+24 °C
+20 °C
+20 °C
+17 °C
07:13
12:13
17:13
18:41
جمعه
+22 °C
16 دسامبر
0
41 %
6.93 m/s
W
1013 hPa
broken clouds
51 %
+22 °C
+16 °C
+18 °C
+17 °C
07:13
12:13
17:13
18:41
شنبه
+21 °C
17 دسامبر
0
32 %
3.63 m/s
NNW
1017 hPa
broken clouds
75 %
+21 °C
+16 °C
+17 °C
+13 °C
07:14
12:14
17:13
18:41
یکشنبه
+23 °C
18 دسامبر
0
33 %
11.85 m/s
WSW
1015 hPa
overcast clouds
85 %
+23 °C
+20 °C
+21 °C
+16 °C
07:15
12:14
17:14
18:42
دوشنبه
+23 °C
19 دسامبر
0
32 %
13.01 m/s
WSW
1013 hPa
overcast clouds
89 %
+23 °C
+15 °C
+19 °C
+18 °C
07:15
12:15
17:14
18:42
سهشنبه
+14 °C
20 دسامبر
0
33 %
8.73 m/s
NNW
1024 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+10 °C
+11 °C
+10 °C
07:16
12:15
17:15
18:43
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+15 °C
07:06
صبح
+12 °C
12:09
روز
+22 °C
17:11
شب
+18 °C
18:38
شب
+15 °C
میزان بارش 0

رطوبت 32 %

سرعت باد 2.11 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 3

فشار 1020 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
گُِتُُفَ +01:00
23:12:41
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...