پیش بینی آب و هوا در كَسبَ ِس سَبُُن

32° 53.469 N 10° 55.737 E
آب و هوا در حال حاضر
+32 °C
15:21:36
0
47 %
6.25 m/s
NE
1013 hPa
clear sky
0
+32 °C
+28 °C
+31 °C
+26 °C
05:36
12:21
19:06
20:36
امروز
+32 °C
11 اوت
0
45 %
7.79 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+28 °C
+31 °C
+26 °C
05:36
12:21
19:06
20:36
فردا
+32 °C
12 اوت
0
47 %
6.67 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+28 °C
+30 °C
+27 °C
05:37
12:21
19:05
20:35
شنبه
+33 °C
13 اوت
0
36 %
5.66 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+30 °C
+32 °C
+26 °C
05:38
12:21
19:04
20:34
یکشنبه
+37 °C
14 اوت
0
31 %
8.08 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+29 °C
+31 °C
+31 °C
05:38
12:20
19:03
20:32
دوشنبه
+36 °C
15 اوت
0
36 %
8.55 m/s
ESE
1010 hPa
sky is clear
6 %
+36 °C
+30 °C
+32 °C
+28 °C
05:39
12:20
19:02
20:31
سهشنبه
+40 °C
16 اوت
0
25 %
9.57 m/s
E
1010 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+32 °C
+33 °C
+30 °C
05:40
12:20
19:00
20:30
چهار شنبه
+39 °C
17 اوت
0
25 %
7.73 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
3 %
+39 °C
+31 °C
+32 °C
+31 °C
05:40
12:20
18:59
20:28
پنج شنبه
+39 °C
18 اوت
0
21 %
6.43 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+31 °C
+33 °C
+31 °C
05:41
12:20
18:58
20:27
جمعه
+39 °C
19 اوت
0
20 %
6.26 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
1 %
+39 °C
+30 °C
+32 °C
+31 °C
05:42
12:19
18:57
20:26
شنبه
+34 °C
20 اوت
0
42 %
5.54 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
1 %
+34 °C
+29 °C
+30 °C
+29 °C
05:42
12:19
18:56
20:24
یکشنبه
+34 °C
21 اوت
0
37 %
6.11 m/s
E
1009 hPa
sky is clear
3 %
+34 °C
+28 °C
+30 °C
+28 °C
05:43
12:19
18:55
20:23
دوشنبه
+38 °C
22 اوت
0
23 %
8.54 m/s
E
1007 hPa
sky is clear
2 %
+38 °C
+30 °C
+31 °C
+27 °C
05:44
12:19
18:54
20:21
سهشنبه
+35 °C
23 اوت
0
40 %
8.14 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+28 °C
+29 °C
+29 °C
05:44
12:18
18:52
20:20
چهار شنبه
+32 °C
24 اوت
0
52 %
6.49 m/s
NE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
05:45
12:18
18:51
20:18
پنج شنبه
+33 °C
25 اوت
0
38 %
6 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+27 °C
05:46
12:18
18:50
20:17
جمعه
+33 °C
26 اوت
0
41 %
5.65 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
05:46
12:18
18:49
20:15
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+32 °C
05:36
صبح
+26 °C
12:21
روز
+32 °C
19:06
شب
+31 °C
20:36
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 47 %

سرعت باد 6.25 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 0

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كَسبَ ِس سَبُُن +01:00
15:08:36
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...