پیش بینی آب و هوا در كسَر دَرهَرِِت

32° 45.923 N 10° 16.506 E
آب و هوا در حال حاضر
+35 °C
16:34:06
0
22 %
3.5 m/s
NE
1010 hPa
few clouds
23
+32 °C
+25 °C
+35 °C
+23 °C
05:39
12:24
19:08
20:39
امروز
+32 °C
11 اوت
0
27 %
8.93 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+35 °C
+23 °C
05:39
12:24
19:08
20:39
فردا
+32 °C
12 اوت
0
36 %
9.35 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+24 °C
+30 °C
+23 °C
05:40
12:23
19:07
20:37
شنبه
+34 °C
13 اوت
0
22 %
5.23 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+29 °C
+33 °C
+22 °C
05:40
12:23
19:06
20:36
یکشنبه
+39 °C
14 اوت
0
14 %
8.14 m/s
W
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+29 °C
+34 °C
+28 °C
05:41
12:23
19:05
20:35
دوشنبه
+40 °C
15 اوت
0
13 %
4.06 m/s
WNW
1010 hPa
scattered clouds
31 %
+40 °C
+30 °C
+36 °C
+28 °C
05:42
12:23
19:04
20:33
سهشنبه
+41 °C
16 اوت
0
12 %
7.54 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+32 °C
+36 °C
+30 °C
05:43
12:23
19:03
20:32
چهار شنبه
+40 °C
17 اوت
0
12 %
7.5 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
2 %
+40 °C
+30 °C
+35 °C
+30 °C
05:43
12:22
19:02
20:31
پنج شنبه
+40 °C
18 اوت
0
12 %
6.13 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+30 °C
+34 °C
+30 °C
05:44
12:22
19:01
20:29
جمعه
+41 °C
19 اوت
0
10 %
7.52 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
2 %
+41 °C
+28 °C
+34 °C
+31 °C
05:45
12:22
19:00
20:28
شنبه
+37 °C
20 اوت
0
26 %
8.2 m/s
ENE
1014 hPa
few clouds
16 %
+37 °C
+28 °C
+31 °C
+26 °C
05:45
12:22
18:58
20:26
یکشنبه
+36 °C
21 اوت
0
23 %
6.58 m/s
E
1010 hPa
sky is clear
3 %
+36 °C
+27 °C
+32 °C
+25 °C
05:46
12:22
18:57
20:25
دوشنبه
+38 °C
22 اوت
0
16 %
3.27 m/s
SE
1008 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+29 °C
+36 °C
+27 °C
05:47
12:21
18:56
20:24
سهشنبه
+38 °C
23 اوت
0
17 %
9.42 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
1 %
+38 °C
+25 °C
+28 °C
+27 °C
05:47
12:21
18:55
20:22
چهار شنبه
+35 °C
24 اوت
0
31 %
7.22 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:48
12:21
18:54
20:21
پنج شنبه
+34 °C
25 اوت
0
26 %
6.17 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+29 °C
+23 °C
05:49
12:21
18:53
20:19
جمعه
+34 °C
26 اوت
0
25 %
6.65 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:49
12:20
18:51
20:18
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+35 °C
05:39
صبح
+23 °C
12:24
روز
+32 °C
19:08
شب
+35 °C
20:39
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 22 %

سرعت باد 3.5 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 23

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر دَرهَرِِت +01:00
16:08:07
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...