پیش بینی آب و هوا در كسَر دَرهَرِِت

32° 45.923 N 10° 16.506 E
آب و هوا در حال حاضر
+11 °C
09:06:37
0
55 %
4.17 m/s
W
1015 hPa
few clouds
20
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+9 °C
07:02
12:07
17:12
18:39
امروز
+13 °C
30 نوامبر
0
47 %
7.56 m/s
WNW
1014 hPa
few clouds
19 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+9 °C
07:02
12:07
17:12
18:39
فردا
+15 °C
1 دسامبر
0
46 %
3.34 m/s
W
1017 hPa
scattered clouds
43 %
+15 °C
+11 °C
+12 °C
+8 °C
07:03
12:07
17:12
18:39
جمعه
+17 °C
2 دسامبر
0
27 %
4.43 m/s
SE
1014 hPa
broken clouds
62 %
+17 °C
+13 °C
+13 °C
+8 °C
07:03
12:08
17:12
18:39
شنبه
+20 °C
3 دسامبر
0
20 %
5.27 m/s
WSW
1011 hPa
broken clouds
71 %
+20 °C
+12 °C
+14 °C
+12 °C
07:04
12:08
17:12
18:39
یکشنبه
+23 °C
4 دسامبر
0
14 %
4.56 m/s
SSW
1016 hPa
sky is clear
4 %
+23 °C
+14 °C
+16 °C
+11 °C
07:05
12:09
17:12
18:39
دوشنبه
+21 °C
5 دسامبر
0
17 %
3.54 m/s
WNW
1020 hPa
sky is clear
4 %
+21 °C
+15 °C
+15 °C
+12 °C
07:06
12:09
17:12
18:39
سهشنبه
+20 °C
6 دسامبر
0
27 %
3.51 m/s
W
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+20 °C
+17 °C
+17 °C
+16 °C
07:07
12:09
17:12
18:40
چهار شنبه
+23 °C
7 دسامبر
0.22
25 %
3.55 m/s
E
1016 hPa
light rain
40 %
+23 °C
+16 °C
+18 °C
+13 °C
07:08
12:10
17:12
18:40
پنج شنبه
+24 °C
8 دسامبر
0
16 %
7.6 m/s
SW
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+24 °C
+15 °C
+18 °C
+17 °C
07:08
12:10
17:12
18:40
جمعه
+21 °C
9 دسامبر
0
32 %
6.44 m/s
W
1017 hPa
overcast clouds
100 %
+21 °C
+16 °C
+17 °C
+13 °C
07:09
12:11
17:12
18:40
شنبه
+20 °C
10 دسامبر
0
34 %
4.82 m/s
W
1016 hPa
broken clouds
77 %
+20 °C
+13 °C
+15 °C
+13 °C
07:10
12:11
17:13
18:40
یکشنبه
+22 °C
11 دسامبر
0
29 %
7.48 m/s
WSW
1014 hPa
overcast clouds
88 %
+22 °C
+18 °C
+18 °C
+13 °C
07:10
12:12
17:13
18:41
دوشنبه
+26 °C
12 دسامبر
0
22 %
9.18 m/s
SW
1013 hPa
broken clouds
53 %
+26 °C
+19 °C
+21 °C
+16 °C
07:11
12:12
17:13
18:41
سهشنبه
+26 °C
13 دسامبر
0
21 %
8.1 m/s
S
1017 hPa
overcast clouds
85 %
+26 °C
+19 °C
+21 °C
+17 °C
07:12
12:13
17:13
18:41
چهار شنبه
+24 °C
14 دسامبر
0
20 %
9.13 m/s
S
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+24 °C
+17 °C
+19 °C
+17 °C
07:13
12:13
17:13
18:41
پنج شنبه
+24 °C
15 دسامبر
0
23 %
6.65 m/s
S
1022 hPa
sky is clear
2 %
+24 °C
+16 °C
+18 °C
+15 °C
07:13
12:14
17:14
18:42
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+11 °C
07:02
صبح
+9 °C
12:07
روز
+13 °C
17:12
شب
+12 °C
18:39
شب
+9 °C
میزان بارش 0

رطوبت 55 %

سرعت باد 4.17 m/s

جهت باد West
ابری و بارش 20

فشار 1015 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
كسَر دَرهَرِِت +01:00
09:11:37
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...