پیش بینی آب و هوا در كسَر دجِدِد

32° 41 N 10° 54 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
02:12:14
0
64 %
1.34 m/s
NE
1013 hPa
clear sky
0
+33 °C
+26 °C
+33 °C
+23 °C
05:35
12:22
19:08
20:40
امروز
+33 °C
8 اوت
0
30 %
7.37 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+26 °C
+33 °C
+23 °C
05:35
12:22
19:08
20:40
فردا
+34 °C
9 اوت
0
29 %
8.29 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+28 °C
+33 °C
+24 °C
05:35
12:21
19:07
20:38
چهار شنبه
+35 °C
10 اوت
0
27 %
6.8 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+27 °C
+29 °C
+25 °C
05:36
12:21
19:06
20:37
پنج شنبه
+34 °C
11 اوت
0
32 %
6.98 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+26 °C
+30 °C
+25 °C
05:37
12:21
19:05
20:36
جمعه
+34 °C
12 اوت
0
31 %
6.7 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
05:37
12:21
19:04
20:35
شنبه
+36 °C
13 اوت
0
20 %
6.45 m/s
E
1015 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+27 °C
+32 °C
+24 °C
05:38
12:21
19:03
20:33
یکشنبه
+39 °C
14 اوت
0
13 %
6.38 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+31 °C
+36 °C
+28 °C
05:39
12:21
19:02
20:32
دوشنبه
+43 °C
15 اوت
0
10 %
7.1 m/s
WSW
1010 hPa
sky is clear
8 %
+43 °C
+27 °C
+33 °C
+32 °C
05:39
12:20
19:01
20:31
سهشنبه
+42 °C
16 اوت
0
14 %
9.06 m/s
NNE
1009 hPa
broken clouds
68 %
+42 °C
+26 °C
+28 °C
+29 °C
05:40
12:20
19:00
20:29
چهار شنبه
+36 °C
17 اوت
0
31 %
6.73 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
1 %
+36 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
05:41
12:20
18:59
20:28
پنج شنبه
+39 °C
18 اوت
0
16 %
6.79 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+27 °C
+31 °C
+26 °C
05:41
12:20
18:58
20:26
جمعه
+37 °C
19 اوت
0
27 %
7.23 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+26 °C
+30 °C
+26 °C
05:42
12:20
18:57
20:25
شنبه
+35 °C
20 اوت
0
24 %
8.58 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
05:43
12:19
18:56
20:24
یکشنبه
+34 °C
21 اوت
0
33 %
7.82 m/s
NNE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+26 °C
+30 °C
+25 °C
05:43
12:19
18:55
20:22
دوشنبه
+36 °C
22 اوت
0
30 %
9.08 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
10 %
+36 °C
+26 °C
+30 °C
+26 °C
05:44
12:19
18:53
20:21
سهشنبه
+38 °C
23 اوت
0
23 %
6.1 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+32 °C
+32 °C
+25 °C
05:45
12:19
18:52
20:19
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+24 °C
05:35
صبح
+23 °C
12:22
روز
+33 °C
19:08
شب
+33 °C
20:40
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 64 %

سرعت باد 1.34 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 0

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر دجِدِد +01:00
02:08:14
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...