پیش بینی آب و هوا در كسَر ِل َبَبسَ

33° 9 N 10° 22 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
02:54:29
0
63 %
2.57 m/s
NE
1013 hPa
clear sky
0
+32 °C
+25 °C
+32 °C
+22 °C
05:36
12:24
19:11
20:43
امروز
+32 °C
8 اوت
0
29 %
6.92 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+32 °C
+22 °C
05:36
12:24
19:11
20:43
فردا
+32 °C
9 اوت
0
30 %
7.98 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+26 °C
+32 °C
+22 °C
05:37
12:24
19:10
20:42
چهار شنبه
+32 °C
10 اوت
0
29 %
6.18 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
05:37
12:23
19:09
20:41
پنج شنبه
+32 °C
11 اوت
0
35 %
8.67 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:38
12:23
19:08
20:39
جمعه
+32 °C
12 اوت
0
32 %
7.14 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:39
12:23
19:07
20:38
شنبه
+34 °C
13 اوت
0
21 %
6.61 m/s
E
1015 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+26 °C
+30 °C
+24 °C
05:40
12:23
19:06
20:37
یکشنبه
+38 °C
14 اوت
0
13 %
4.65 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+30 °C
+34 °C
+27 °C
05:40
12:23
19:05
20:35
دوشنبه
+41 °C
15 اوت
0
11 %
9.33 m/s
WSW
1010 hPa
scattered clouds
43 %
+41 °C
+26 °C
+30 °C
+30 °C
05:41
12:23
19:04
20:34
سهشنبه
+38 °C
16 اوت
0
18 %
9.04 m/s
ENE
1010 hPa
broken clouds
71 %
+38 °C
+24 °C
+26 °C
+30 °C
05:42
12:22
19:03
20:33
چهار شنبه
+34 °C
17 اوت
0
32 %
6.79 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:42
12:22
19:02
20:31
پنج شنبه
+37 °C
18 اوت
0
17 %
5.79 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
05:43
12:22
19:01
20:30
جمعه
+34 °C
19 اوت
0
30 %
6.72 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:44
12:22
19:00
20:28
شنبه
+33 °C
20 اوت
0
27 %
7.78 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:44
12:21
18:59
20:27
یکشنبه
+32 °C
21 اوت
0
32 %
7.3 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+28 °C
+23 °C
05:45
12:21
18:57
20:26
دوشنبه
+34 °C
22 اوت
0
34 %
8.32 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
3 %
+34 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:46
12:21
18:56
20:24
سهشنبه
+35 °C
23 اوت
0
25 %
5.78 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+30 °C
+30 °C
+24 °C
05:46
12:21
18:55
20:23
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+23 °C
05:36
صبح
+22 °C
12:24
روز
+32 °C
19:11
شب
+32 °C
20:43
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 63 %

سرعت باد 2.57 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 0

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر ِل َبَبسَ +01:00
02:08:29
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...