پیش بینی آب و هوا در كسَر هَدَدَ

33° 6.079 N 10° 18.682 E
آب و هوا در حال حاضر
+34 °C
15:57:59
0
24 %
3.62 m/s
NE
1011 hPa
few clouds
13
+32 °C
+25 °C
+32 °C
+22 °C
05:38
12:23
19:09
20:39
امروز
+32 °C
11 اوت
0
29 %
10.07 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
3 %
+32 °C
+25 °C
+32 °C
+22 °C
05:38
12:23
19:09
20:39
فردا
+31 °C
12 اوت
0
38 %
8.8 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+24 °C
+30 °C
+22 °C
05:39
12:23
19:07
20:38
شنبه
+34 °C
13 اوت
0
22 %
4.25 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+29 °C
+32 °C
+22 °C
05:40
12:23
19:06
20:37
یکشنبه
+38 °C
14 اوت
0
14 %
8.8 m/s
W
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+28 °C
+33 °C
+28 °C
05:41
12:23
19:05
20:35
دوشنبه
+39 °C
15 اوت
0
13 %
4.81 m/s
W
1010 hPa
scattered clouds
48 %
+39 °C
+29 °C
+35 °C
+28 °C
05:41
12:23
19:04
20:34
سهشنبه
+41 °C
16 اوت
0
11 %
7.02 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
3 %
+41 °C
+31 °C
+35 °C
+29 °C
05:42
12:23
19:03
20:33
چهار شنبه
+40 °C
17 اوت
0
12 %
6.66 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
3 %
+40 °C
+30 °C
+33 °C
+30 °C
05:43
12:22
19:02
20:31
پنج شنبه
+39 °C
18 اوت
0
12 %
6.54 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+30 °C
+33 °C
+30 °C
05:43
12:22
19:01
20:30
جمعه
+40 °C
19 اوت
0
11 %
7.34 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
1 %
+40 °C
+26 °C
+32 °C
+31 °C
05:44
12:22
19:00
20:29
شنبه
+36 °C
20 اوت
0
27 %
6.14 m/s
ENE
1014 hPa
scattered clouds
37 %
+36 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
05:45
12:22
18:59
20:27
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
24 %
6.06 m/s
E
1010 hPa
sky is clear
4 %
+35 °C
+26 °C
+30 °C
+25 °C
05:45
12:21
18:58
20:26
دوشنبه
+38 °C
22 اوت
0
16 %
5.98 m/s
ENE
1008 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+29 °C
+33 °C
+28 °C
05:46
12:21
18:56
20:24
سهشنبه
+36 °C
23 اوت
0
24 %
8.53 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
1 %
+36 °C
+24 °C
+26 °C
+25 °C
05:47
12:21
18:55
20:23
چهار شنبه
+33 °C
24 اوت
0
36 %
7.01 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
1 %
+33 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
05:47
12:21
18:54
20:21
پنج شنبه
+34 °C
25 اوت
0
28 %
6.8 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:48
12:20
18:53
20:20
جمعه
+33 °C
26 اوت
0
26 %
6.96 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
2 %
+33 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:49
12:20
18:52
20:18
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+34 °C
05:38
صبح
+22 °C
12:23
روز
+32 °C
19:09
شب
+32 °C
20:39
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 24 %

سرعت باد 3.62 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 13

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر هَدَدَ +01:00
15:08:59
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...