پیش بینی آب و هوا در كسَر مِترَُُِ

32° 53.297 N 10° 19.203 E
آب و هوا در حال حاضر
+8 °C
09:18:19
0
51 %
1.13 m/s
ESE
1026 hPa
clear sky
1
+11 °C
+8 °C
+11 °C
+6 °C
07:13
12:32
17:51
19:15
امروز
+11 °C
2 فوریه
0
41 %
5.63 m/s
ENE
1025 hPa
sky is clear
1 %
+11 °C
+8 °C
+11 °C
+6 °C
07:13
12:32
17:51
19:15
فردا
+13 °C
3 فوریه
0
49 %
12.55 m/s
E
1024 hPa
overcast clouds
98 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+8 °C
07:12
12:32
17:52
19:16
شنبه
+14 °C
4 فوریه
0.55
48 %
9.1 m/s
ENE
1024 hPa
light rain
75 %
+14 °C
+9 °C
+12 °C
+8 °C
07:11
12:32
17:53
19:17
یکشنبه
+14 °C
5 فوریه
0
46 %
5.57 m/s
NE
1028 hPa
sky is clear
3 %
+14 °C
+9 °C
+10 °C
+8 °C
07:10
12:32
17:54
19:18
دوشنبه
+15 °C
6 فوریه
0
34 %
8.66 m/s
WSW
1021 hPa
broken clouds
66 %
+15 °C
+11 °C
+11 °C
+6 °C
07:10
12:32
17:55
19:19
سهشنبه
+17 °C
7 فوریه
0
29 %
5.7 m/s
SW
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+11 °C
+13 °C
+8 °C
07:09
12:32
17:56
19:20
چهار شنبه
+16 °C
8 فوریه
0
31 %
3.9 m/s
WSW
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+16 °C
+11 °C
+13 °C
+8 °C
07:08
12:32
17:57
19:20
پنج شنبه
+14 °C
9 فوریه
0
52 %
5.19 m/s
ENE
1021 hPa
broken clouds
78 %
+14 °C
+8 °C
+11 °C
+8 °C
07:07
12:32
17:58
19:21
جمعه
+17 °C
10 فوریه
0.18
30 %
5.29 m/s
SW
1017 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+12 °C
+13 °C
+8 °C
07:06
12:32
17:59
19:22
شنبه
+19 °C
11 فوریه
0
30 %
4.38 m/s
W
1013 hPa
sky is clear
3 %
+19 °C
+13 °C
+15 °C
+9 °C
07:05
12:32
17:59
19:23
یکشنبه
+17 °C
12 فوریه
0
50 %
10.03 m/s
WNW
1009 hPa
few clouds
14 %
+17 °C
+9 °C
+11 °C
+11 °C
07:04
12:32
18:00
19:24
دوشنبه
+9 °C
13 فوریه
0
33 %
7.35 m/s
WNW
1018 hPa
sky is clear
1 %
+9 °C
+5 °C
+6 °C
+2 °C
07:04
12:32
18:01
19:24
سهشنبه
+10 °C
14 فوریه
0
40 %
4.02 m/s
NE
1029 hPa
scattered clouds
31 %
+10 °C
+6 °C
+8 °C
+1 °C
07:03
12:32
18:02
19:25
چهار شنبه
+16 °C
15 فوریه
0
18 %
5.4 m/s
SW
1021 hPa
overcast clouds
100 %
+16 °C
+10 °C
+12 °C
+4 °C
07:02
12:32
18:03
19:26
پنج شنبه
+17 °C
16 فوریه
0
17 %
9.41 m/s
W
1018 hPa
sky is clear
4 %
+17 °C
+11 °C
+13 °C
+6 °C
07:01
12:32
18:04
19:27
جمعه
+19 °C
17 فوریه
0
19 %
5 m/s
W
1021 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+14 °C
+16 °C
+9 °C
07:00
12:32
18:05
19:28
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+8 °C
07:13
صبح
+6 °C
12:32
روز
+11 °C
17:51
شب
+11 °C
19:15
شب
+8 °C
میزان بارش 0

رطوبت 51 %

سرعت باد 1.13 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 1

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر مِترَُُِ +01:00
09:02:21
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...