پیش بینی آب و هوا در كسَر مگَسسَ

32° 52.16 N 10° 17.069 E
آب و هوا در حال حاضر
+17 °C
01:16:10
0
74 %
4.36 m/s
E
1024 hPa
clear sky
6
+24 °C
+18 °C
+23 °C
+16 °C
06:17
12:06
17:56
19:18
امروز
+24 °C
7 اکتبر
0
40 %
5.84 m/s
E
1023 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+18 °C
+23 °C
+16 °C
06:17
12:06
17:56
19:18
فردا
+25 °C
8 اکتبر
0
29 %
3.79 m/s
E
1021 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+21 °C
+24 °C
+15 °C
06:17
12:06
17:54
19:16
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
0
25 %
2.19 m/s
SE
1018 hPa
sky is clear
2 %
+29 °C
+24 °C
+25 °C
+19 °C
06:18
12:06
17:53
19:15
دوشنبه
+31 °C
10 اکتبر
0
19 %
5.07 m/s
NNE
1018 hPa
scattered clouds
50 %
+31 °C
+24 °C
+26 °C
+22 °C
06:19
12:05
17:52
19:14
سهشنبه
+30 °C
11 اکتبر
0
22 %
5.66 m/s
NE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+30 °C
+22 °C
+24 °C
+23 °C
06:20
12:05
17:51
19:13
چهار شنبه
+32 °C
12 اکتبر
0
14 %
4.83 m/s
SE
1015 hPa
broken clouds
52 %
+32 °C
+23 °C
+25 °C
+21 °C
06:20
12:05
17:49
19:11
پنج شنبه
+33 °C
13 اکتبر
0
11 %
5.11 m/s
SW
1016 hPa
overcast clouds
97 %
+33 °C
+22 °C
+26 °C
+21 °C
06:21
12:05
17:48
19:10
جمعه
+26 °C
14 اکتبر
0
48 %
7.97 m/s
NNE
1019 hPa
few clouds
17 %
+26 °C
+20 °C
+22 °C
+20 °C
06:22
12:04
17:47
19:09
شنبه
+26 °C
15 اکتبر
0
40 %
3.45 m/s
E
1019 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+20 °C
+23 °C
+18 °C
06:22
12:04
17:46
19:08
یکشنبه
+30 °C
16 اکتبر
0
27 %
3.65 m/s
WSW
1017 hPa
sky is clear
9 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+20 °C
06:23
12:04
17:45
19:07
دوشنبه
+32 °C
17 اکتبر
0
20 %
4.41 m/s
SW
1017 hPa
overcast clouds
89 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
06:24
12:04
17:43
19:06
سهشنبه
+32 °C
18 اکتبر
0
17 %
5.58 m/s
S
1015 hPa
overcast clouds
97 %
+32 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:25
12:04
17:42
19:04
چهار شنبه
+32 °C
19 اکتبر
0
17 %
8.07 m/s
S
1012 hPa
broken clouds
72 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+22 °C
06:26
12:03
17:41
19:03
پنج شنبه
+32 °C
20 اکتبر
0
16 %
8.27 m/s
SW
1012 hPa
overcast clouds
90 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
06:26
12:03
17:40
19:02
جمعه
+28 °C
21 اکتبر
0
48 %
7.56 m/s
NE
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+28 °C
+20 °C
+21 °C
+20 °C
06:27
12:03
17:39
19:01
شنبه
+28 °C
22 اکتبر
0
45 %
7.11 m/s
NE
1019 hPa
broken clouds
76 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+20 °C
06:28
12:03
17:38
19:00
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+17 °C
06:17
صبح
+16 °C
12:06
روز
+24 °C
17:56
شب
+23 °C
19:18
شب
+18 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 4.36 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 6

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر مگَسسَ +01:00
01:10:10
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...