كسَر مِهِل (تونس) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كسَر مِهِل

32° 52.16 N 10° 17.069 E
آب و هوا در حال حاضر
+9 °C
06:50:26
0
58 %
3.86 m/s
SW
1021 hPa
broken clouds
82
+16 °C
+13 °C
+14 °C
+9 °C
07:06
12:09
17:12
18:39
امروز
+16 °C
5 دسامبر
0
41 %
9.27 m/s
WSW
1019 hPa
broken clouds
67 %
+16 °C
+13 °C
+14 °C
+9 °C
07:06
12:09
17:12
18:39
فردا
+15 °C
6 دسامبر
0
59 %
3.2 m/s
ESE
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+15 °C
+12 °C
+14 °C
+11 °C
07:07
12:09
17:12
18:39
پنج شنبه
+15 °C
7 دسامبر
0
53 %
7.64 m/s
NNE
1021 hPa
scattered clouds
39 %
+15 °C
+9 °C
+11 °C
+10 °C
07:08
12:10
17:12
18:39
جمعه
+16 °C
8 دسامبر
0
44 %
7.31 m/s
WSW
1016 hPa
overcast clouds
98 %
+16 °C
+14 °C
+14 °C
+8 °C
07:08
12:10
17:12
18:40
شنبه
+11 °C
9 دسامبر
4.39
86 %
11.91 m/s
N
1011 hPa
light rain
98 %
+11 °C
+12 °C
+13 °C
+10 °C
07:09
12:11
17:12
18:40
یکشنبه
+13 °C
10 دسامبر
2.17
80 %
11.87 m/s
NNE
1021 hPa
light rain
100 %
+13 °C
+13 °C
+13 °C
+11 °C
07:10
12:11
17:12
18:40
دوشنبه
+15 °C
11 دسامبر
0
53 %
8.23 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
2 %
+15 °C
+11 °C
+12 °C
+10 °C
07:11
12:11
17:12
18:40
سهشنبه
+16 °C
12 دسامبر
0
52 %
4.55 m/s
W
1027 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+9 °C
07:11
12:12
17:13
18:41
چهار شنبه
+16 °C
13 دسامبر
0
44 %
8.36 m/s
WSW
1022 hPa
overcast clouds
100 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+10 °C
07:12
12:12
17:13
18:41
پنج شنبه
+18 °C
14 دسامبر
0
32 %
7.67 m/s
WSW
1018 hPa
overcast clouds
89 %
+18 °C
+13 °C
+14 °C
+11 °C
07:13
12:13
17:13
18:41
جمعه
+16 °C
15 دسامبر
0.17
57 %
9.14 m/s
NE
1022 hPa
light rain
99 %
+16 °C
+13 °C
+13 °C
+12 °C
07:13
12:13
17:13
18:42
شنبه
+12 °C
16 دسامبر
0.11
73 %
10.06 m/s
NNE
1027 hPa
light rain
94 %
+12 °C
+11 °C
+11 °C
+10 °C
07:14
12:14
17:14
18:42
یکشنبه
+15 °C
17 دسامبر
7.19
55 %
7.51 m/s
ENE
1029 hPa
moderate rain
72 %
+15 °C
+10 °C
+12 °C
+11 °C
07:15
12:14
17:14
18:42
دوشنبه
+13 °C
18 دسامبر
0
55 %
4.66 m/s
ENE
1028 hPa
broken clouds
77 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+10 °C
07:15
12:15
17:15
18:43
سهشنبه
+13 °C
19 دسامبر
0
45 %
2.07 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+8 °C
07:16
12:15
17:15
18:43
چهار شنبه
+13 °C
20 دسامبر
0
48 %
7.22 m/s
WNW
1024 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+9 °C
+10 °C
+8 °C
07:16
12:16
17:15
18:44
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+9 °C
07:06
صبح
+9 °C
12:09
روز
+16 °C
17:12
شب
+14 °C
18:39
شب
+13 °C
میزان بارش 0

رطوبت 58 %

سرعت باد 3.86 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 82

فشار 1021 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
كسَر مِهِل +01:00
06:12:29
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...