پیش بینی آب و هوا در كسَر مُررَ

32° 48.916 N 11° 5.579 E
آب و هوا در حال حاضر
+31 °C
16:43:32
0
51 %
7.79 m/s
ENE
1012 hPa
clear sky
0
+32 °C
+28 °C
+31 °C
+26 °C
05:36
12:20
19:05
20:35
امروز
+32 °C
11 اوت
0
45 %
7.79 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+28 °C
+31 °C
+26 °C
05:36
12:20
19:05
20:35
فردا
+32 °C
12 اوت
0
47 %
6.67 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+28 °C
+30 °C
+27 °C
05:36
12:20
19:04
20:34
شنبه
+33 °C
13 اوت
0
36 %
5.66 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+30 °C
+32 °C
+26 °C
05:37
12:20
19:03
20:33
یکشنبه
+37 °C
14 اوت
0
31 %
8.08 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+29 °C
+31 °C
+31 °C
05:38
12:20
19:02
20:32
دوشنبه
+36 °C
15 اوت
0
36 %
8.55 m/s
ESE
1010 hPa
sky is clear
6 %
+36 °C
+30 °C
+32 °C
+28 °C
05:38
12:20
19:01
20:30
سهشنبه
+40 °C
16 اوت
0
25 %
9.57 m/s
E
1010 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+32 °C
+33 °C
+30 °C
05:39
12:19
19:00
20:29
چهار شنبه
+39 °C
17 اوت
0
25 %
7.73 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
3 %
+39 °C
+31 °C
+32 °C
+31 °C
05:40
12:19
18:59
20:27
پنج شنبه
+39 °C
18 اوت
0
21 %
6.43 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+31 °C
+33 °C
+31 °C
05:41
12:19
18:57
20:26
جمعه
+39 °C
19 اوت
0
20 %
6.26 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
1 %
+39 °C
+30 °C
+32 °C
+31 °C
05:41
12:19
18:56
20:25
شنبه
+34 °C
20 اوت
0
42 %
5.54 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
1 %
+34 °C
+29 °C
+30 °C
+29 °C
05:42
12:19
18:55
20:23
یکشنبه
+34 °C
21 اوت
0
37 %
6.11 m/s
E
1009 hPa
sky is clear
3 %
+34 °C
+28 °C
+30 °C
+28 °C
05:43
12:18
18:54
20:22
دوشنبه
+38 °C
22 اوت
0
23 %
8.54 m/s
E
1007 hPa
sky is clear
2 %
+38 °C
+30 °C
+31 °C
+27 °C
05:43
12:18
18:53
20:20
سهشنبه
+35 °C
23 اوت
0
40 %
8.14 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+28 °C
+29 °C
+29 °C
05:44
12:18
18:52
20:19
چهار شنبه
+32 °C
24 اوت
0
52 %
6.49 m/s
NE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
05:45
12:18
18:50
20:18
پنج شنبه
+33 °C
25 اوت
0
38 %
6 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+27 °C
05:45
12:17
18:49
20:16
جمعه
+33 °C
26 اوت
0
41 %
5.65 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
05:46
12:17
18:48
20:15
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+31 °C
05:36
صبح
+26 °C
12:20
روز
+32 °C
19:05
شب
+31 °C
20:35
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 51 %

سرعت باد 7.79 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر مُررَ +01:00
16:08:32
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...