پیش بینی آب و هوا در كسَر ُُلَد َُُن

32° 52.509 N 10° 29.101 E
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
09:21:34
0
52 %
3.76 m/s
W
1015 hPa
scattered clouds
34
+15 °C
+11 °C
+14 °C
+11 °C
07:01
12:06
17:11
18:38
امروز
+15 °C
30 نوامبر
0
44 %
7.71 m/s
WNW
1014 hPa
scattered clouds
27 %
+15 °C
+11 °C
+14 °C
+11 °C
07:01
12:06
17:11
18:38
فردا
+16 °C
1 دسامبر
0
45 %
4.13 m/s
W
1017 hPa
broken clouds
53 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+10 °C
07:02
12:07
17:11
18:38
جمعه
+18 °C
2 دسامبر
0
27 %
4.3 m/s
ESE
1014 hPa
broken clouds
74 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+10 °C
07:03
12:07
17:11
18:38
شنبه
+22 °C
3 دسامبر
0
18 %
4.77 m/s
WSW
1011 hPa
overcast clouds
87 %
+22 °C
+14 °C
+16 °C
+13 °C
07:04
12:07
17:11
18:38
یکشنبه
+24 °C
4 دسامبر
0
13 %
3.73 m/s
SSW
1016 hPa
sky is clear
3 %
+24 °C
+16 °C
+17 °C
+13 °C
07:05
12:08
17:11
18:38
دوشنبه
+23 °C
5 دسامبر
0
16 %
3.86 m/s
W
1020 hPa
sky is clear
9 %
+23 °C
+16 °C
+18 °C
+14 °C
07:05
12:08
17:11
18:38
سهشنبه
+22 °C
6 دسامبر
0
26 %
3.11 m/s
W
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+22 °C
+18 °C
+18 °C
+17 °C
07:06
12:09
17:11
18:39
چهار شنبه
+24 °C
7 دسامبر
0.22
25 %
2.98 m/s
E
1016 hPa
light rain
31 %
+24 °C
+17 °C
+19 °C
+14 °C
07:07
12:09
17:11
18:39
پنج شنبه
+26 °C
8 دسامبر
0
15 %
7.71 m/s
SW
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+17 °C
+20 °C
+18 °C
07:08
12:09
17:11
18:39
جمعه
+22 °C
9 دسامبر
0
29 %
5.82 m/s
W
1017 hPa
overcast clouds
100 %
+22 °C
+17 °C
+18 °C
+15 °C
07:08
12:10
17:11
18:39
شنبه
+22 °C
10 دسامبر
0
32 %
4.39 m/s
W
1016 hPa
overcast clouds
85 %
+22 °C
+15 °C
+16 °C
+15 °C
07:09
12:10
17:11
18:39
یکشنبه
+23 °C
11 دسامبر
0
28 %
6.32 m/s
WSW
1014 hPa
overcast clouds
87 %
+23 °C
+19 °C
+20 °C
+14 °C
07:10
12:11
17:12
18:40
دوشنبه
+28 °C
12 دسامبر
0
22 %
9.38 m/s
SW
1012 hPa
scattered clouds
30 %
+28 °C
+21 °C
+22 °C
+17 °C
07:11
12:11
17:12
18:40
سهشنبه
+27 °C
13 دسامبر
0
21 %
7.65 m/s
S
1017 hPa
overcast clouds
85 %
+27 °C
+20 °C
+22 °C
+19 °C
07:11
12:12
17:12
18:40
چهار شنبه
+26 °C
14 دسامبر
0
19 %
8.25 m/s
S
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+18 °C
+20 °C
+18 °C
07:12
12:12
17:12
18:40
پنج شنبه
+24 °C
15 دسامبر
0
23 %
5.6 m/s
S
1022 hPa
sky is clear
2 %
+24 °C
+17 °C
+19 °C
+16 °C
07:13
12:13
17:13
18:41
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+13 °C
07:01
صبح
+11 °C
12:06
روز
+15 °C
17:11
شب
+14 °C
18:38
شب
+11 °C
میزان بارش 0

رطوبت 52 %

سرعت باد 3.76 m/s

جهت باد West
ابری و بارش 34

فشار 1015 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
كسَر ُُلَد َُُن +01:00
09:11:41
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...