پیش بینی آب و هوا در كسَر ُُلِد َُُن

32° 52.271 N 10° 53.033 E
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
23:18:52
0
41 %
3.86 m/s
W
1018 hPa
clear sky
1
+13 °C
+10 °C
+13 °C
+7 °C
07:13
12:29
17:45
19:10
امروز
+13 °C
28 ژانویه
0
35 %
4.94 m/s
WNW
1015 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+10 °C
+13 °C
+7 °C
07:14
12:29
17:44
19:09
فردا
+13 °C
29 ژانویه
0
44 %
4.58 m/s
NNW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+7 °C
07:13
12:29
17:45
19:10
دوشنبه
+14 °C
30 ژانویه
0.93
57 %
7.92 m/s
NNW
1023 hPa
light rain
28 %
+14 °C
+11 °C
+13 °C
+8 °C
07:12
12:29
17:46
19:11
سهشنبه
+14 °C
31 ژانویه
0
48 %
5.71 m/s
N
1027 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+11 °C
+12 °C
+10 °C
07:12
12:29
17:47
19:12
چهار شنبه
+15 °C
1 فوریه
0
45 %
4.15 m/s
WSW
1027 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+12 °C
+13 °C
+9 °C
07:11
12:29
17:48
19:12
پنج شنبه
+16 °C
2 فوریه
0
25 %
6.23 m/s
NNW
1023 hPa
scattered clouds
38 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+9 °C
07:10
12:30
17:49
19:13
جمعه
+14 °C
3 فوریه
0
42 %
8.68 m/s
NNE
1024 hPa
overcast clouds
99 %
+14 °C
+12 °C
+13 °C
+12 °C
07:10
12:30
17:50
19:14
شنبه
+13 °C
4 فوریه
0.77
43 %
9.86 m/s
N
1028 hPa
light rain
65 %
+13 °C
+11 °C
+12 °C
+10 °C
07:09
12:30
17:51
19:15
یکشنبه
+14 °C
5 فوریه
0.28
59 %
5.85 m/s
NNW
1029 hPa
light rain
88 %
+14 °C
+14 °C
+14 °C
+10 °C
07:08
12:30
17:52
19:16
دوشنبه
+16 °C
6 فوریه
0.46
46 %
6.73 m/s
NE
1029 hPa
light rain
7 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+12 °C
07:07
12:30
17:53
19:16
سهشنبه
+13 °C
7 فوریه
4.63
56 %
10.06 m/s
N
1030 hPa
light rain
67 %
+13 °C
+11 °C
+12 °C
+11 °C
07:07
12:30
17:54
19:17
چهار شنبه
+13 °C
8 فوریه
1.51
43 %
8.54 m/s
NNE
1033 hPa
light rain
76 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+11 °C
07:06
12:30
17:55
19:18
پنج شنبه
+11 °C
9 فوریه
7.02
74 %
9.3 m/s
NNW
1032 hPa
moderate rain
94 %
+11 °C
+11 °C
+12 °C
+10 °C
07:05
12:30
17:55
19:19
جمعه
+14 °C
10 فوریه
0
51 %
5.43 m/s
WSW
1031 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+12 °C
+13 °C
+9 °C
07:04
12:30
17:56
19:20
شنبه
+15 °C
11 فوریه
0
57 %
8.94 m/s
N
1030 hPa
sky is clear
4 %
+15 °C
+13 °C
+14 °C
+9 °C
07:03
12:30
17:57
19:20
یکشنبه
+15 °C
12 فوریه
0.12
49 %
4.8 m/s
E
1037 hPa
light rain
56 %
+15 °C
+12 °C
+14 °C
+12 °C
07:02
12:30
17:58
19:21
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+10 °C
07:13
صبح
+7 °C
12:29
روز
+13 °C
17:45
شب
+13 °C
19:10
شب
+10 °C
میزان بارش 0

رطوبت 41 %

سرعت باد 3.86 m/s

جهت باد West
ابری و بارش 1

فشار 1018 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
كسَر ُُلِد َُُن +01:00
23:01:52
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...