پیش بینی آب و هوا در كسَر ُُلِد َُُن

32° 52.271 N 10° 53.033 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
23:44:18
0
61 %
4.27 m/s
E
1024 hPa
clear sky
5
+26 °C
+23 °C
+24 °C
+21 °C
06:14
12:04
17:53
19:15
امروز
+26 °C
6 اکتبر
0
45 %
6.59 m/s
ESE
1024 hPa
sky is clear
1 %
+26 °C
+23 °C
+24 °C
+21 °C
06:14
12:04
17:55
19:16
فردا
+25 °C
7 اکتبر
0
47 %
5.43 m/s
ENE
1023 hPa
sky is clear
6 %
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+21 °C
06:14
12:04
17:53
19:15
شنبه
+26 °C
8 اکتبر
0
46 %
4.37 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+24 °C
+24 °C
+20 °C
06:15
12:04
17:52
19:14
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
0
32 %
6.18 m/s
ESE
1018 hPa
sky is clear
5 %
+29 °C
+25 °C
+27 °C
+22 °C
06:16
12:03
17:51
19:13
دوشنبه
+33 °C
10 اکتبر
0
24 %
5.75 m/s
NNE
1017 hPa
broken clouds
77 %
+33 °C
+27 °C
+28 °C
+24 °C
06:16
12:03
17:50
19:11
سهشنبه
+30 °C
11 اکتبر
0
39 %
7.17 m/s
E
1017 hPa
overcast clouds
86 %
+30 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
06:17
12:03
17:48
19:10
چهار شنبه
+31 °C
12 اکتبر
0
40 %
7 m/s
E
1015 hPa
few clouds
21 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
06:18
12:02
17:47
19:09
پنج شنبه
+33 °C
13 اکتبر
0
22 %
7.79 m/s
E
1016 hPa
few clouds
15 %
+33 °C
+27 °C
+27 °C
+24 °C
06:19
12:02
17:46
19:08
جمعه
+29 °C
14 اکتبر
0
59 %
9.17 m/s
NNW
1016 hPa
few clouds
16 %
+29 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
06:19
12:02
17:45
19:07
شنبه
+28 °C
15 اکتبر
0
52 %
6.11 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
7 %
+28 °C
+25 °C
+25 °C
+23 °C
06:20
12:02
17:43
19:05
یکشنبه
+33 °C
16 اکتبر
0
27 %
6.82 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+23 °C
06:21
12:02
17:42
19:04
دوشنبه
+36 °C
17 اکتبر
0
17 %
9.66 m/s
NNE
1011 hPa
broken clouds
61 %
+36 °C
+24 °C
+25 °C
+26 °C
06:22
12:01
17:41
19:03
سهشنبه
+26 °C
18 اکتبر
0
61 %
6.8 m/s
NNE
1016 hPa
broken clouds
76 %
+26 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
06:22
12:01
17:40
19:02
چهار شنبه
+27 °C
19 اکتبر
0
59 %
7.94 m/s
ENE
1017 hPa
few clouds
23 %
+27 °C
+25 °C
+30 °C
+22 °C
06:23
12:01
17:39
19:01
پنج شنبه
+32 °C
20 اکتبر
0
22 %
7.03 m/s
ENE
1018 hPa
broken clouds
64 %
+32 °C
+29 °C
+32 °C
+26 °C
06:24
12:01
17:38
19:00
جمعه
+33 °C
21 اکتبر
0
18 %
5.73 m/s
SSW
1021 hPa
overcast clouds
100 %
+33 °C
+28 °C
+36 °C
+27 °C
06:25
12:01
17:36
18:59
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+23 °C
06:14
صبح
+21 °C
12:04
روز
+26 °C
17:53
شب
+24 °C
19:15
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 61 %

سرعت باد 4.27 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 5

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر ُُلِد َُُن +01:00
23:10:18
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...