پیش بینی آب و هوا در كسَر ُُلِد دِببَب

32° 52.316 N 10° 22.925 E
آب و هوا در حال حاضر
+19 °C
01:48:13
0
72 %
2.93 m/s
E
1024 hPa
clear sky
5
+25 °C
+20 °C
+24 °C
+18 °C
06:16
12:06
17:55
19:17
امروز
+25 °C
7 اکتبر
0
40 %
5.9 m/s
E
1023 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+20 °C
+24 °C
+18 °C
06:16
12:06
17:55
19:17
فردا
+26 °C
8 اکتبر
0
32 %
3.64 m/s
E
1021 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+21 °C
+26 °C
+17 °C
06:17
12:06
17:54
19:16
یکشنبه
+30 °C
9 اکتبر
0
25 %
2.85 m/s
SSE
1018 hPa
sky is clear
1 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+21 °C
06:18
12:05
17:53
19:15
دوشنبه
+33 °C
10 اکتبر
0
18 %
4.99 m/s
NNE
1018 hPa
scattered clouds
48 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:18
12:05
17:52
19:13
سهشنبه
+31 °C
11 اکتبر
0
22 %
5.55 m/s
NE
1017 hPa
overcast clouds
100 %
+31 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
06:19
12:05
17:50
19:12
چهار شنبه
+33 °C
12 اکتبر
0
15 %
4.4 m/s
ENE
1015 hPa
scattered clouds
39 %
+33 °C
+24 °C
+26 °C
+22 °C
06:20
12:04
17:49
19:11
پنج شنبه
+34 °C
13 اکتبر
0
12 %
3.71 m/s
S
1016 hPa
overcast clouds
98 %
+34 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:21
12:04
17:48
19:10
جمعه
+27 °C
14 اکتبر
0
48 %
8.08 m/s
N
1019 hPa
few clouds
18 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+22 °C
06:21
12:04
17:47
19:09
شنبه
+27 °C
15 اکتبر
0
41 %
4.32 m/s
E
1019 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+24 °C
+19 °C
06:22
12:04
17:45
19:07
یکشنبه
+32 °C
16 اکتبر
0
26 %
3.24 m/s
S
1017 hPa
sky is clear
4 %
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+21 °C
06:23
12:04
17:44
19:06
دوشنبه
+34 °C
17 اکتبر
0
20 %
4.72 m/s
SW
1016 hPa
overcast clouds
86 %
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
06:24
12:03
17:43
19:05
سهشنبه
+34 °C
18 اکتبر
0
17 %
5.15 m/s
S
1015 hPa
overcast clouds
99 %
+34 °C
+25 °C
+29 °C
+26 °C
06:24
12:03
17:42
19:04
چهار شنبه
+33 °C
19 اکتبر
0
17 %
7.04 m/s
S
1012 hPa
broken clouds
69 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+23 °C
06:25
12:03
17:41
19:03
پنج شنبه
+34 °C
20 اکتبر
0
15 %
8.43 m/s
SW
1012 hPa
overcast clouds
90 %
+34 °C
+27 °C
+29 °C
+24 °C
06:26
12:03
17:40
19:02
جمعه
+28 °C
21 اکتبر
0
51 %
6.95 m/s
NE
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+28 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
06:27
12:03
17:38
19:01
شنبه
+29 °C
22 اکتبر
0
46 %
6.64 m/s
NE
1019 hPa
overcast clouds
85 %
+29 °C
+24 °C
+24 °C
+21 °C
06:28
12:02
17:37
19:00
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+19 °C
06:16
صبح
+18 °C
12:06
روز
+25 °C
17:55
شب
+24 °C
19:17
شب
+20 °C
میزان بارش 0

رطوبت 72 %

سرعت باد 2.93 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 5

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر ُُلِد دِببَب +01:00
01:10:13
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...