كسَر رِتبِت ِل كرَكهَُُ (تونس) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كسَر رِتبِت ِل كرَكهَُُ

32° 39.489 N 10° 52.181 E
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
12:00:26
0
47 %
7.25 m/s
NE
1015 hPa
overcast clouds
100
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+24 °C
06:05
12:08
18:12
19:34
امروز
+30 °C
23 سپتامبر
0
46 %
9.54 m/s
ENE
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+24 °C
06:05
12:08
18:12
19:34
فردا
+27 °C
24 سپتامبر
0
46 %
9.84 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
4 %
+27 °C
+21 °C
+24 °C
+21 °C
06:05
12:08
18:11
19:33
دوشنبه
+26 °C
25 سپتامبر
0
48 %
6.67 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
2 %
+26 °C
+21 °C
+25 °C
+19 °C
06:06
12:08
18:10
19:32
سهشنبه
+26 °C
26 سپتامبر
0
35 %
6.43 m/s
NNE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
06:07
12:07
18:08
19:30
چهار شنبه
+26 °C
27 سپتامبر
0
46 %
7.33 m/s
NNE
1017 hPa
sky is clear
6 %
+26 °C
+21 °C
+23 °C
+19 °C
06:07
12:07
18:07
19:29
پنج شنبه
+29 °C
28 سپتامبر
0
39 %
6.49 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
5 %
+29 °C
+22 °C
+24 °C
+20 °C
06:08
12:07
18:06
19:27
جمعه
+30 °C
29 سپتامبر
0
29 %
5.66 m/s
E
1020 hPa
sky is clear
5 %
+30 °C
+22 °C
+25 °C
+20 °C
06:09
12:06
18:04
19:26
شنبه
+31 °C
30 سپتامبر
0
21 %
5.42 m/s
E
1020 hPa
sky is clear
4 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+21 °C
06:09
12:06
18:03
19:25
یکشنبه
+31 °C
1 اکتبر
0
23 %
5.21 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
06:10
12:06
18:02
19:23
دوشنبه
+33 °C
2 اکتبر
0
21 %
2.7 m/s
SE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:11
12:05
18:00
19:22
سهشنبه
+34 °C
3 اکتبر
0
18 %
5.72 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
1 %
+34 °C
+23 °C
+26 °C
+24 °C
06:11
12:05
17:59
19:21
چهار شنبه
+30 °C
4 اکتبر
0
34 %
6.89 m/s
ENE
1017 hPa
overcast clouds
98 %
+30 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
06:12
12:05
17:58
19:19
پنج شنبه
+30 °C
5 اکتبر
0
38 %
8.19 m/s
E
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+30 °C
+22 °C
+23 °C
+20 °C
06:13
12:05
17:56
19:18
جمعه
+29 °C
6 اکتبر
0
39 %
5.25 m/s
NW
1013 hPa
sky is clear
7 %
+29 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
06:13
12:04
17:55
19:17
شنبه
+25 °C
7 اکتبر
0.44
45 %
7.19 m/s
NE
1017 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+20 °C
+23 °C
+21 °C
06:14
12:04
17:54
19:15
یکشنبه
+27 °C
8 اکتبر
0
29 %
5.75 m/s
NW
1015 hPa
overcast clouds
96 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+19 °C
06:15
12:04
17:53
19:14
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+30 °C
06:05
صبح
+24 °C
12:08
روز
+30 °C
18:12
شب
+27 °C
19:34
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 47 %

سرعت باد 7.25 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 100

فشار 1015 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
كسَر رِتبِت ِل كرَكهَُُ +01:00
12:09:27
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...