پیش بینی آب و هوا در كسَر تَلِب بِلدِنِ

32° 50.978 N 10° 19.327 E
آب و هوا در حال حاضر
+17 °C
00:36:57
0
74 %
4.34 m/s
E
1024 hPa
clear sky
6
+24 °C
+18 °C
+23 °C
+16 °C
06:16
12:06
17:56
19:17
فردا
+24 °C
7 اکتبر
0
40 %
5.87 m/s
E
1023 hPa
sky is clear
1 %
+24 °C
+18 °C
+23 °C
+16 °C
06:16
12:06
17:56
19:17
شنبه
+25 °C
8 اکتبر
0
28 %
3.31 m/s
ESE
1020 hPa
sky is clear
2 %
+25 °C
+20 °C
+23 °C
+15 °C
06:17
12:06
17:54
19:16
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
0
24 %
2.22 m/s
SSE
1018 hPa
sky is clear
4 %
+29 °C
+24 °C
+25 °C
+19 °C
06:18
12:05
17:53
19:15
دوشنبه
+31 °C
10 اکتبر
0
18 %
6.43 m/s
NNE
1018 hPa
broken clouds
79 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+23 °C
06:19
12:05
17:52
19:14
سهشنبه
+29 °C
11 اکتبر
0
29 %
6.99 m/s
ESE
1017 hPa
overcast clouds
96 %
+29 °C
+22 °C
+26 °C
+22 °C
06:19
12:05
17:51
19:12
چهار شنبه
+30 °C
12 اکتبر
0
22 %
5.66 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
10 %
+30 °C
+21 °C
+24 °C
+20 °C
06:20
12:05
17:49
19:11
پنج شنبه
+33 °C
13 اکتبر
0
11 %
5.45 m/s
S
1016 hPa
broken clouds
54 %
+33 °C
+23 °C
+28 °C
+21 °C
06:21
12:04
17:48
19:10
جمعه
+29 °C
14 اکتبر
0
36 %
6.09 m/s
N
1017 hPa
sky is clear
10 %
+29 °C
+20 °C
+22 °C
+20 °C
06:22
12:04
17:47
19:09
شنبه
+29 °C
15 اکتبر
0
30 %
4.61 m/s
WNW
1016 hPa
sky is clear
1 %
+29 °C
+21 °C
+25 °C
+19 °C
06:22
12:04
17:46
19:08
یکشنبه
+33 °C
16 اکتبر
0
20 %
4.23 m/s
SSE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+22 °C
06:23
12:04
17:44
19:07
دوشنبه
+34 °C
17 اکتبر
0
12 %
8.97 m/s
SW
1012 hPa
broken clouds
83 %
+34 °C
+21 °C
+22 °C
+24 °C
06:24
12:04
17:43
19:05
سهشنبه
+26 °C
18 اکتبر
0
47 %
6.6 m/s
NE
1016 hPa
broken clouds
63 %
+26 °C
+20 °C
+22 °C
+19 °C
06:25
12:03
17:42
19:04
چهار شنبه
+30 °C
19 اکتبر
0
33 %
7.21 m/s
ESE
1015 hPa
scattered clouds
46 %
+30 °C
+21 °C
+24 °C
+18 °C
06:25
12:03
17:41
19:03
پنج شنبه
+35 °C
20 اکتبر
0
10 %
6.86 m/s
S
1017 hPa
overcast clouds
88 %
+35 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
06:26
12:03
17:40
19:02
جمعه
+34 °C
21 اکتبر
0
12 %
8.31 m/s
SSW
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+34 °C
+27 °C
+28 °C
+25 °C
06:27
12:03
17:39
19:01
شنبه
+35 °C
22 اکتبر
0
11 %
5.25 m/s
SSE
1021 hPa
few clouds
19 %
+35 °C
+35 °C
+35 °C
+24 °C
06:28
12:03
17:38
19:00
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+17 °C
06:16
صبح
+16 °C
12:06
روز
+24 °C
17:56
شب
+23 °C
19:17
شب
+18 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 4.34 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 6

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر تَلِب بِلدِنِ +01:00
00:10:57
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...