كسَر تَمِلِست (تونس) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كسَر تَمِلِست

32° 47.461 N 10° 28.281 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
20:15:12
0
57 %
3.1 m/s
E
1017 hPa
few clouds
18
+26 °C
+22 °C
+24 °C
+18 °C
06:08
12:09
18:11
19:33
امروز
+26 °C
25 سپتامبر
0
44 %
4.1 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
6 %
+26 °C
+22 °C
+24 °C
+18 °C
06:08
12:09
18:11
19:33
فردا
+25 °C
26 سپتامبر
0
39 %
6.81 m/s
N
1016 hPa
sky is clear
2 %
+25 °C
+21 °C
+24 °C
+20 °C
06:08
12:09
18:10
19:32
چهار شنبه
+25 °C
27 سپتامبر
0.17
55 %
8.95 m/s
N
1016 hPa
light rain
84 %
+25 °C
+21 °C
+24 °C
+19 °C
06:09
12:09
18:09
19:30
پنج شنبه
+28 °C
28 سپتامبر
0
41 %
7.04 m/s
ENE
1019 hPa
sky is clear
10 %
+28 °C
+22 °C
+24 °C
+19 °C
06:10
12:08
18:07
19:29
جمعه
+29 °C
29 سپتامبر
0
36 %
6.12 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+22 °C
+25 °C
+20 °C
06:10
12:08
18:06
19:28
شنبه
+28 °C
30 سپتامبر
0.49
38 %
7.38 m/s
NE
1020 hPa
light rain
21 %
+28 °C
+22 °C
+23 °C
+20 °C
06:11
12:08
18:05
19:26
یکشنبه
+27 °C
1 اکتبر
0
35 %
7.24 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+20 °C
06:12
12:07
18:03
19:25
دوشنبه
+27 °C
2 اکتبر
0
36 %
7.01 m/s
ENE
1021 hPa
sky is clear
3 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+19 °C
06:12
12:07
18:02
19:24
سهشنبه
+27 °C
3 اکتبر
0
32 %
6.73 m/s
ENE
1021 hPa
few clouds
16 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+19 °C
06:13
12:07
18:01
19:22
چهار شنبه
+27 °C
4 اکتبر
0
36 %
6.77 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+19 °C
06:14
12:06
17:59
19:21
پنج شنبه
+28 °C
5 اکتبر
0
32 %
6.49 m/s
E
1019 hPa
scattered clouds
45 %
+28 °C
+22 °C
+24 °C
+19 °C
06:14
12:06
17:58
19:20
جمعه
+30 °C
6 اکتبر
0
25 %
6.71 m/s
E
1018 hPa
scattered clouds
25 %
+30 °C
+23 °C
+25 °C
+20 °C
06:15
12:06
17:57
19:18
شنبه
+29 °C
7 اکتبر
0
30 %
2.86 m/s
ENE
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+29 °C
+23 °C
+25 °C
+22 °C
06:16
12:06
17:55
19:17
یکشنبه
+31 °C
8 اکتبر
0
25 %
5.22 m/s
WSW
1015 hPa
broken clouds
80 %
+31 °C
+25 °C
+27 °C
+21 °C
06:16
12:05
17:54
19:16
دوشنبه
+31 °C
9 اکتبر
0
26 %
5.2 m/s
ENE
1017 hPa
scattered clouds
39 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+23 °C
06:17
12:05
17:53
19:15
سهشنبه
+31 °C
10 اکتبر
0
21 %
3.83 m/s
SE
1017 hPa
few clouds
19 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+21 °C
06:18
12:05
17:52
19:13
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+23 °C
06:08
صبح
+18 °C
12:09
روز
+26 °C
18:11
شب
+24 °C
19:33
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 57 %

سرعت باد 3.1 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 18

فشار 1017 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر تَمِلِست +01:00
20:09:31
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...