پیش بینی آب و هوا در كسُُر دجِلِدَت

32° 54 N 10° 32 E
آب و هوا در حال حاضر
+19 °C
23:52:51
0
69 %
3.48 m/s
E
1025 hPa
clear sky
6
+26 °C
+19 °C
+23 °C
+19 °C
06:16
12:05
17:55
19:17
امروز
+26 °C
6 اکتبر
0
39 %
6.99 m/s
ENE
1024 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+19 °C
+23 °C
+19 °C
06:15
12:05
17:56
19:18
فردا
+25 °C
7 اکتبر
0
40 %
5.86 m/s
ENE
1023 hPa
sky is clear
1 %
+25 °C
+20 °C
+24 °C
+17 °C
06:16
12:05
17:55
19:17
شنبه
+26 °C
8 اکتبر
0
30 %
3.33 m/s
E
1020 hPa
sky is clear
1 %
+26 °C
+21 °C
+25 °C
+17 °C
06:16
12:05
17:53
19:15
یکشنبه
+30 °C
9 اکتبر
0
25 %
2.71 m/s
SSE
1018 hPa
sky is clear
10 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+21 °C
06:17
12:05
17:52
19:14
دوشنبه
+33 °C
10 اکتبر
0
18 %
6.09 m/s
NE
1018 hPa
broken clouds
82 %
+33 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:18
12:04
17:51
19:13
سهشنبه
+31 °C
11 اکتبر
0
30 %
7.07 m/s
ESE
1017 hPa
overcast clouds
92 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+23 °C
06:19
12:04
17:50
19:12
چهار شنبه
+31 °C
12 اکتبر
0
23 %
5.69 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
9 %
+31 °C
+23 °C
+25 °C
+21 °C
06:19
12:04
17:48
19:10
پنج شنبه
+34 °C
13 اکتبر
0
11 %
4.4 m/s
S
1016 hPa
scattered clouds
40 %
+34 °C
+25 °C
+28 °C
+21 °C
06:20
12:04
17:47
19:09
جمعه
+29 °C
14 اکتبر
0
45 %
7.19 m/s
N
1017 hPa
few clouds
12 %
+29 °C
+22 °C
+24 °C
+22 °C
06:21
12:03
17:46
19:08
شنبه
+30 °C
15 اکتبر
0
31 %
4.86 m/s
WNW
1016 hPa
sky is clear
2 %
+30 °C
+23 °C
+26 °C
+20 °C
06:22
12:03
17:45
19:07
یکشنبه
+34 °C
16 اکتبر
0
20 %
3.88 m/s
S
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+27 °C
+30 °C
+23 °C
06:22
12:03
17:44
19:06
دوشنبه
+36 °C
17 اکتبر
0
11 %
8.86 m/s
SW
1012 hPa
broken clouds
79 %
+36 °C
+22 °C
+23 °C
+26 °C
06:23
12:03
17:42
19:05
سهشنبه
+27 °C
18 اکتبر
0
48 %
6.63 m/s
NNE
1016 hPa
broken clouds
62 %
+27 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
06:24
12:03
17:41
19:03
چهار شنبه
+31 °C
19 اکتبر
0
33 %
6.52 m/s
SE
1015 hPa
broken clouds
59 %
+31 °C
+23 °C
+24 °C
+19 °C
06:25
12:02
17:40
19:02
پنج شنبه
+37 °C
20 اکتبر
0
10 %
6.31 m/s
S
1017 hPa
overcast clouds
90 %
+37 °C
+27 °C
+30 °C
+25 °C
06:25
12:02
17:39
19:01
جمعه
+36 °C
21 اکتبر
0
12 %
7.43 m/s
SSW
1020 hPa
overcast clouds
99 %
+36 °C
+28 °C
+30 °C
+26 °C
06:26
12:02
17:38
19:00
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+19 °C
06:16
صبح
+19 °C
12:05
روز
+26 °C
17:55
شب
+23 °C
19:17
شب
+19 °C
میزان بارش 0

رطوبت 69 %

سرعت باد 3.48 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 6

فشار 1025 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسُُر دجِلِدَت +01:00
23:10:52
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...