پیش بینی آب و هوا در لُرزُت

31° 46.058 N 10° 20.787 E
آب و هوا در حال حاضر
+37 °C
15:03:00
0
19 %
2.87 m/s
NW
1011 hPa
clear sky
0
+36 °C
+27 °C
+37 °C
+26 °C
05:40
12:23
19:06
20:35
امروز
+36 °C
11 اوت
0
23 %
10.68 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+27 °C
+37 °C
+26 °C
05:40
12:23
19:06
20:35
فردا
+36 °C
12 اوت
0
23 %
12.12 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+27 °C
+36 °C
+26 °C
05:41
12:23
19:05
20:34
شنبه
+36 °C
13 اوت
0
18 %
7.22 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+31 °C
+34 °C
+23 °C
05:42
12:23
19:04
20:33
یکشنبه
+39 °C
14 اوت
0
14 %
5.19 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+32 °C
+37 °C
+29 °C
05:42
12:23
19:03
20:32
دوشنبه
+41 °C
15 اوت
0
12 %
5.51 m/s
SE
1010 hPa
sky is clear
2 %
+41 °C
+34 °C
+38 °C
+30 °C
05:43
12:23
19:02
20:30
سهشنبه
+42 °C
16 اوت
0
12 %
6.75 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+42 °C
+36 °C
+39 °C
+31 °C
05:44
12:22
19:01
20:29
چهار شنبه
+41 °C
17 اوت
0
11 %
7.91 m/s
SE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+33 °C
+39 °C
+30 °C
05:44
12:22
19:00
20:28
پنج شنبه
+40 °C
18 اوت
0
12 %
7.49 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+32 °C
+38 °C
+29 °C
05:45
12:22
18:59
20:26
جمعه
+42 °C
19 اوت
0
9 %
7.61 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+42 °C
+33 °C
+38 °C
+30 °C
05:46
12:22
18:58
20:25
شنبه
+39 °C
20 اوت
0
15 %
8.37 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
3 %
+39 °C
+30 °C
+37 °C
+29 °C
05:46
12:22
18:57
20:24
یکشنبه
+39 °C
21 اوت
0
19 %
6.34 m/s
E
1009 hPa
sky is clear
1 %
+39 °C
+32 °C
+37 °C
+28 °C
05:47
12:21
18:56
20:22
دوشنبه
+41 °C
22 اوت
0
14 %
7.89 m/s
ENE
1007 hPa
sky is clear
3 %
+41 °C
+35 °C
+38 °C
+29 °C
05:47
12:21
18:55
20:21
سهشنبه
+42 °C
23 اوت
0
10 %
12 m/s
ENE
1011 hPa
few clouds
17 %
+42 °C
+28 °C
+33 °C
+31 °C
05:48
12:21
18:53
20:19
چهار شنبه
+39 °C
24 اوت
0
19 %
9.71 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+28 °C
+33 °C
+26 °C
05:49
12:20
18:52
20:18
پنج شنبه
+37 °C
25 اوت
0
22 %
7.27 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+28 °C
+33 °C
+26 °C
05:49
12:20
18:51
20:17
جمعه
+36 °C
26 اوت
0
19 %
6.37 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+27 °C
+33 °C
+25 °C
05:50
12:20
18:50
20:15
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+37 °C
05:40
صبح
+26 °C
12:23
روز
+36 °C
19:06
شب
+37 °C
20:35
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 19 %

سرعت باد 2.87 m/s

جهت باد Northwest
ابری و بارش 0

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
لُرزُت +01:00
15:08:01
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...