پیش بینی آب و هوا در تطاوین

32° 55.78 N 10° 27.106 E
آب و هوا در حال حاضر
+36 °C
15:22:15
0
23 %
1.5 m/s
ENE
1012 hPa
clear sky
0
+34 °C
+27 °C
+33 °C
+24 °C
05:38
12:23
19:08
20:38
امروز
+34 °C
11 اوت
0
26 %
9.07 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+27 °C
+33 °C
+24 °C
05:38
12:23
19:08
20:38
فردا
+33 °C
12 اوت
0
36 %
9.34 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+25 °C
+31 °C
+24 °C
05:39
12:23
19:07
20:37
شنبه
+35 °C
13 اوت
0
23 %
4.87 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+30 °C
+33 °C
+23 °C
05:40
12:23
19:06
20:36
یکشنبه
+40 °C
14 اوت
0
14 %
8.1 m/s
W
1011 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+29 °C
+33 °C
+30 °C
05:40
12:22
19:05
20:34
دوشنبه
+41 °C
15 اوت
0
13 %
6.1 m/s
ESE
1010 hPa
scattered clouds
37 %
+41 °C
+31 °C
+37 °C
+29 °C
05:41
12:22
19:04
20:33
سهشنبه
+42 °C
16 اوت
0
12 %
8.49 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+42 °C
+33 °C
+37 °C
+30 °C
05:42
12:22
19:02
20:32
چهار شنبه
+42 °C
17 اوت
0
12 %
6.63 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
2 %
+42 °C
+31 °C
+35 °C
+31 °C
05:42
12:22
19:01
20:30
پنج شنبه
+41 °C
18 اوت
0
12 %
6.7 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+31 °C
+35 °C
+31 °C
05:43
12:22
19:00
20:29
جمعه
+42 °C
19 اوت
0
9 %
6.94 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
2 %
+42 °C
+29 °C
+34 °C
+32 °C
05:44
12:21
18:59
20:28
شنبه
+38 °C
20 اوت
0
26 %
7.35 m/s
ENE
1014 hPa
few clouds
13 %
+38 °C
+29 °C
+31 °C
+27 °C
05:44
12:21
18:58
20:26
یکشنبه
+37 °C
21 اوت
0
24 %
6.74 m/s
E
1009 hPa
sky is clear
3 %
+37 °C
+28 °C
+33 °C
+26 °C
05:45
12:21
18:57
20:25
دوشنبه
+40 °C
22 اوت
0
16 %
5.7 m/s
E
1008 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+30 °C
+36 °C
+28 °C
05:46
12:21
18:56
20:23
سهشنبه
+40 °C
23 اوت
0
17 %
8.7 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+26 °C
+29 °C
+27 °C
05:46
12:20
18:54
20:22
چهار شنبه
+36 °C
24 اوت
0
32 %
6.97 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
05:47
12:20
18:53
20:20
پنج شنبه
+36 °C
25 اوت
0
25 %
6.76 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
05:48
12:20
18:52
20:19
جمعه
+35 °C
26 اوت
0
26 %
7.04 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
05:48
12:20
18:51
20:17
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+36 °C
05:38
صبح
+24 °C
12:23
روز
+34 °C
19:08
شب
+33 °C
20:38
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 23 %

سرعت باد 1.5 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تطاوین +01:00
15:08:11
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...