پیش بینی آب و هوا در تِِرِت

30° 58.725 N 10° 9.59 E
آب و هوا در حال حاضر
+37 °C
16:04:39
0
17 %
5.01 m/s
N
1011 hPa
scattered clouds
49
+35 °C
+32 °C
+37 °C
+25 °C
05:42
12:24
19:06
20:34
امروز
+35 °C
11 اوت
0
21 %
6.71 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
10 %
+35 °C
+32 °C
+37 °C
+25 °C
05:42
12:24
19:06
20:34
فردا
+37 °C
12 اوت
0
15 %
10.55 m/s
NE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+28 °C
+38 °C
+26 °C
05:43
12:24
19:05
20:33
شنبه
+36 °C
13 اوت
0
12 %
9.37 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+29 °C
+33 °C
+25 °C
05:44
12:24
19:04
20:31
یکشنبه
+37 °C
14 اوت
0
14 %
5.3 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+33 °C
+35 °C
+26 °C
05:44
12:24
19:03
20:30
دوشنبه
+40 °C
15 اوت
0
12 %
5.67 m/s
ENE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+34 °C
+37 °C
+29 °C
05:45
12:23
19:02
20:29
سهشنبه
+40 °C
16 اوت
0
14 %
8.32 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+34 °C
+37 °C
+29 °C
05:46
12:23
19:01
20:28
چهار شنبه
+39 °C
17 اوت
0
10 %
9.12 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+31 °C
+35 °C
+27 °C
05:46
12:23
19:00
20:26
پنج شنبه
+38 °C
18 اوت
0
13 %
8.26 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+31 °C
+35 °C
+26 °C
05:47
12:23
18:59
20:25
جمعه
+39 °C
19 اوت
0
14 %
8.73 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+32 °C
+37 °C
+27 °C
05:47
12:23
18:58
20:24
شنبه
+39 °C
20 اوت
0
12 %
5.15 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+32 °C
+36 °C
+27 °C
05:48
12:22
18:57
20:22
یکشنبه
+40 °C
21 اوت
0
13 %
6.44 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
8 %
+40 °C
+33 °C
+37 °C
+29 °C
05:49
12:22
18:55
20:21
دوشنبه
+40 °C
22 اوت
0
14 %
5.08 m/s
ESE
1008 hPa
sky is clear
3 %
+40 °C
+33 °C
+37 °C
+29 °C
05:49
12:22
18:54
20:20
سهشنبه
+41 °C
23 اوت
0
10 %
5.82 m/s
SE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+34 °C
+38 °C
+29 °C
05:50
12:22
18:53
20:18
چهار شنبه
+40 °C
24 اوت
0
12 %
6.21 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+31 °C
+36 °C
+28 °C
05:50
12:21
18:52
20:17
پنج شنبه
+39 °C
25 اوت
0
11 %
8.34 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+29 °C
+33 °C
+27 °C
05:51
12:21
18:51
20:16
جمعه
+38 °C
26 اوت
0
14 %
7.51 m/s
NNE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+28 °C
+33 °C
+24 °C
05:52
12:21
18:50
20:14
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+37 °C
05:42
صبح
+25 °C
12:24
روز
+35 °C
19:06
شب
+37 °C
20:34
شب
+32 °C
میزان بارش 0

رطوبت 17 %

سرعت باد 5.01 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 49

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تِِرِت +01:00
16:08:39
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...