پیش بینی آب و هوا در تُُنكِتت

32° 54.11 N 10° 27.929 E
آب و هوا در حال حاضر
+7 °C
08:17:06
0
63 %
1.17 m/s
SSW
1026 hPa
clear sky
0
+12 °C
+9 °C
+12 °C
+6 °C
07:12
12:31
17:51
19:15
امروز
+12 °C
2 فوریه
0
40 %
5 m/s
E
1025 hPa
sky is clear
1 %
+12 °C
+9 °C
+12 °C
+6 °C
07:12
12:31
17:51
19:15
فردا
+15 °C
3 فوریه
0
47 %
11.43 m/s
E
1024 hPa
overcast clouds
95 %
+15 °C
+12 °C
+13 °C
+9 °C
07:11
12:31
17:51
19:16
شنبه
+15 °C
4 فوریه
0.75
46 %
8.78 m/s
NE
1024 hPa
light rain
38 %
+15 °C
+10 °C
+13 °C
+9 °C
07:11
12:32
17:52
19:16
یکشنبه
+15 °C
5 فوریه
0
46 %
5.67 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
4 %
+15 °C
+11 °C
+11 °C
+10 °C
07:10
12:32
17:53
19:17
دوشنبه
+17 °C
6 فوریه
0
31 %
8.16 m/s
WSW
1020 hPa
broken clouds
62 %
+17 °C
+12 °C
+13 °C
+8 °C
07:09
12:32
17:54
19:18
سهشنبه
+19 °C
7 فوریه
0
27 %
5 m/s
SW
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+19 °C
+11 °C
+14 °C
+10 °C
07:08
12:32
17:55
19:19
چهار شنبه
+17 °C
8 فوریه
0
32 %
2.51 m/s
WSW
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+12 °C
+14 °C
+9 °C
07:07
12:32
17:56
19:20
پنج شنبه
+16 °C
9 فوریه
0
51 %
5.19 m/s
NNE
1021 hPa
broken clouds
75 %
+16 °C
+10 °C
+12 °C
+9 °C
07:07
12:32
17:57
19:21
جمعه
+18 °C
10 فوریه
0.11
33 %
5.71 m/s
SW
1017 hPa
light rain
100 %
+18 °C
+13 °C
+15 °C
+9 °C
07:06
12:32
17:58
19:21
شنبه
+20 °C
11 فوریه
0
30 %
4.02 m/s
W
1013 hPa
sky is clear
4 %
+20 °C
+14 °C
+17 °C
+10 °C
07:05
12:32
17:59
19:22
یکشنبه
+19 °C
12 فوریه
0
45 %
9 m/s
W
1009 hPa
few clouds
13 %
+19 °C
+11 °C
+13 °C
+12 °C
07:04
12:32
18:00
19:23
دوشنبه
+11 °C
13 فوریه
0
30 %
7.19 m/s
WNW
1018 hPa
sky is clear
2 %
+11 °C
+7 °C
+8 °C
+4 °C
07:03
12:32
18:01
19:24
سهشنبه
+11 °C
14 فوریه
0
40 %
3.92 m/s
NNE
1029 hPa
scattered clouds
39 %
+11 °C
+7 °C
+9 °C
+3 °C
07:02
12:32
18:02
19:25
چهار شنبه
+17 °C
15 فوریه
0
20 %
5.1 m/s
SSW
1022 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+13 °C
+14 °C
+5 °C
07:01
12:32
18:02
19:25
پنج شنبه
+19 °C
16 فوریه
0
15 %
7.87 m/s
W
1018 hPa
sky is clear
1 %
+19 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:00
12:32
18:03
19:26
جمعه
+21 °C
17 فوریه
0
17 %
4.11 m/s
W
1021 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+15 °C
+17 °C
+10 °C
06:59
12:32
18:04
19:27
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+7 °C
07:12
صبح
+6 °C
12:31
روز
+12 °C
17:51
شب
+12 °C
19:15
شب
+9 °C
میزان بارش 0

رطوبت 63 %

سرعت باد 1.17 m/s

جهت باد South-southwest
ابری و بارش 0

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تُُنكِتت +01:00
08:02:06
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...