پیش بینی آب و هوا در بَررُس بلَنكُس

-34° 45.144 S -56° 0.155 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
15:38:27
0
76 %
6.17 m/s
SE
1023 hPa
broken clouds
75
+11 °C
+7 °C
+9 °C
+8 °C
07:32
12:49
18:07
19:33
امروز
+11 °C
6 اوت
0
65 %
5.86 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
83 %
+11 °C
+7 °C
+9 °C
+8 °C
07:32
12:49
18:07
19:33
فردا
+13 °C
7 اوت
0
51 %
5.21 m/s
ESE
1028 hPa
broken clouds
62 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+7 °C
07:31
12:49
18:08
19:33
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
53 %
4.64 m/s
SE
1030 hPa
sky is clear
7 %
+13 °C
+9 °C
+10 °C
+8 °C
07:30
12:49
18:08
19:34
سهشنبه
+14 °C
9 اوت
0
50 %
3.4 m/s
N
1027 hPa
few clouds
15 %
+14 °C
+13 °C
+14 °C
+6 °C
07:29
12:49
18:09
19:35
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
54 %
5.42 m/s
N
1024 hPa
broken clouds
54 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+12 °C
07:28
12:49
18:10
19:35
پنج شنبه
+16 °C
11 اوت
0
62 %
3.33 m/s
N
1020 hPa
scattered clouds
43 %
+16 °C
+15 °C
+15 °C
+9 °C
07:27
12:49
18:11
19:36
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
67 %
2.68 m/s
NNE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+13 °C
07:25
12:48
18:11
19:37
شنبه
+19 °C
13 اوت
0
59 %
3.82 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+14 °C
+16 °C
+11 °C
07:24
12:48
18:12
19:37
یکشنبه
+19 °C
14 اوت
7
86 %
5.19 m/s
SSW
1003 hPa
moderate rain
87 %
+19 °C
+13 °C
+16 °C
+14 °C
07:23
12:48
18:13
19:38
دوشنبه
+15 °C
15 اوت
0
39 %
4.38 m/s
SW
1009 hPa
broken clouds
63 %
+15 °C
+12 °C
+14 °C
+10 °C
07:22
12:48
18:13
19:38
سهشنبه
+12 °C
16 اوت
0.33
52 %
6.85 m/s
WSW
1018 hPa
light rain
6 %
+12 °C
+9 °C
+11 °C
+10 °C
07:21
12:48
18:14
19:39
چهار شنبه
+15 °C
17 اوت
0
39 %
6.43 m/s
NW
1021 hPa
sky is clear
4 %
+15 °C
+14 °C
+16 °C
+6 °C
07:20
12:47
18:15
19:40
پنج شنبه
+13 °C
18 اوت
0
30 %
5.51 m/s
S
1030 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+8 °C
+10 °C
+6 °C
07:19
12:47
18:16
19:40
جمعه
+15 °C
19 اوت
0
32 %
4.88 m/s
N
1025 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+12 °C
+15 °C
+4 °C
07:17
12:47
18:16
19:41
شنبه
+19 °C
20 اوت
0
53 %
4 m/s
NNW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+16 °C
+19 °C
+9 °C
07:16
12:47
18:17
19:42
یکشنبه
+23 °C
21 اوت
0
57 %
3.07 m/s
ESE
1017 hPa
few clouds
12 %
+23 °C
+16 °C
+18 °C
+13 °C
07:15
12:46
18:18
19:42
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+10 °C
07:32
صبح
+8 °C
12:49
روز
+11 °C
18:07
شب
+9 °C
19:33
شب
+7 °C
میزان بارش 0

رطوبت 76 %

سرعت باد 6.17 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 75

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
بَررُس بلَنكُس -03:00
15:08:27
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...