پیش بینی آب و هوا در كُلُنَِ نِكُلِكه

-34° 48.91 S -56° 1.461 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
16:27:48
0
76 %
5.66 m/s
SE
1023 hPa
broken clouds
75
+11 °C
+9 °C
+10 °C
+9 °C
07:32
12:49
18:07
19:33
امروز
+11 °C
6 اوت
0
66 %
6.03 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
91 %
+11 °C
+9 °C
+10 °C
+9 °C
07:32
12:49
18:07
19:33
فردا
+13 °C
7 اوت
0
57 %
5.51 m/s
ESE
1029 hPa
scattered clouds
45 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+8 °C
07:31
12:49
18:08
19:34
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
61 %
4.16 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
1 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+8 °C
07:30
12:49
18:08
19:34
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
46 %
2.62 m/s
NE
1028 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+11 °C
+12 °C
+6 °C
07:29
12:49
18:09
19:35
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
66 %
5.38 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+8 °C
07:28
12:49
18:10
19:35
پنج شنبه
+16 °C
11 اوت
0
67 %
4.03 m/s
N
1020 hPa
overcast clouds
99 %
+16 °C
+14 °C
+15 °C
+10 °C
07:27
12:49
18:11
19:36
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
62 %
2.99 m/s
ENE
1022 hPa
sky is clear
3 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+13 °C
07:26
12:48
18:11
19:37
شنبه
+18 °C
13 اوت
2.48
63 %
5.21 m/s
NE
1016 hPa
light rain
0 %
+18 °C
+15 °C
+16 °C
+11 °C
07:25
12:48
18:12
19:37
یکشنبه
+17 °C
14 اوت
1.56
89 %
3.31 m/s
SSE
1008 hPa
light rain
94 %
+17 °C
+14 °C
+14 °C
+14 °C
07:23
12:48
18:13
19:38
دوشنبه
+15 °C
15 اوت
0
58 %
6.97 m/s
SW
1008 hPa
broken clouds
77 %
+15 °C
+12 °C
+14 °C
+12 °C
07:22
12:48
18:13
19:38
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
37 %
7.05 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
2 %
+14 °C
+11 °C
+13 °C
+8 °C
07:21
12:48
18:14
19:39
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
41 %
9.02 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+14 °C
+15 °C
+8 °C
07:20
12:47
18:15
19:40
پنج شنبه
+8 °C
18 اوت
7.03
58 %
9.4 m/s
SW
1014 hPa
moderate rain
87 %
+8 °C
+7 °C
+9 °C
+6 °C
07:19
12:47
18:16
19:40
جمعه
+11 °C
19 اوت
0.47
35 %
10.15 m/s
NW
1016 hPa
light rain
5 %
+11 °C
+11 °C
+13 °C
+5 °C
07:18
12:47
18:16
19:41
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
34 %
8.15 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+13 °C
+16 °C
+9 °C
07:16
12:47
18:17
19:42
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
44 %
5.96 m/s
N
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+14 °C
+17 °C
+9 °C
07:15
12:46
18:18
19:42
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+10 °C
07:32
صبح
+9 °C
12:49
روز
+11 °C
18:07
شب
+10 °C
19:33
شب
+9 °C
میزان بارش 0

رطوبت 76 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 75

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كُلُنَِ نِكُلِكه -03:00
16:08:48
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...