پیش بینی آب و هوا در كُكهِللَ َلتَ

-34° 47.46 S -55° 29.949 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
15:51:06
0
66 %
5.37 m/s
SE
1024 hPa
few clouds
22
+11 °C
+6 °C
+9 °C
+7 °C
07:30
12:47
18:05
19:31
امروز
+11 °C
6 اوت
0
63 %
5.63 m/s
SE
1026 hPa
broken clouds
68 %
+11 °C
+6 °C
+9 °C
+7 °C
07:30
12:47
18:05
19:31
فردا
+13 °C
7 اوت
0
53 %
5.08 m/s
ESE
1028 hPa
scattered clouds
32 %
+13 °C
+8 °C
+10 °C
+6 °C
07:29
12:47
18:06
19:31
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
61 %
4.35 m/s
SE
1030 hPa
few clouds
11 %
+13 °C
+7 °C
+10 °C
+7 °C
07:28
12:47
18:06
19:32
سهشنبه
+15 °C
9 اوت
0
58 %
3.12 m/s
NNE
1027 hPa
sky is clear
6 %
+15 °C
+13 °C
+13 °C
+5 °C
07:27
12:47
18:07
19:33
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
53 %
4.96 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+10 °C
+13 °C
+12 °C
07:26
12:47
18:08
19:33
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0
62 %
2.96 m/s
N
1020 hPa
broken clouds
64 %
+17 °C
+14 °C
+14 °C
+8 °C
07:25
12:47
18:08
19:34
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
68 %
2.4 m/s
NNE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+12 °C
07:24
12:46
18:09
19:35
شنبه
+19 °C
13 اوت
0
58 %
3.24 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+12 °C
+16 °C
+11 °C
07:22
12:46
18:10
19:35
یکشنبه
+19 °C
14 اوت
2.9
80 %
4.09 m/s
NW
1003 hPa
light rain
80 %
+19 °C
+12 °C
+16 °C
+13 °C
07:21
12:46
18:11
19:36
دوشنبه
+14 °C
15 اوت
0
47 %
4.02 m/s
SSW
1009 hPa
overcast clouds
100 %
+14 °C
+11 °C
+13 °C
+9 °C
07:20
12:46
18:11
19:36
سهشنبه
+12 °C
16 اوت
0.1
59 %
8.1 m/s
SW
1017 hPa
light rain
13 %
+12 °C
+7 °C
+9 °C
+9 °C
07:19
12:46
18:12
19:37
چهار شنبه
+15 °C
17 اوت
0
42 %
7.12 m/s
NW
1022 hPa
sky is clear
2 %
+15 °C
+11 °C
+15 °C
+4 °C
07:18
12:45
18:13
19:38
پنج شنبه
+12 °C
18 اوت
0
37 %
5.8 m/s
S
1030 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+5 °C
+8 °C
+5 °C
07:17
12:45
18:14
19:38
جمعه
+16 °C
19 اوت
0
35 %
4.59 m/s
N
1025 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+10 °C
+13 °C
+3 °C
07:15
12:45
18:14
19:39
شنبه
+20 °C
20 اوت
0
52 %
3.64 m/s
NNW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+14 °C
+18 °C
+8 °C
07:14
12:45
18:15
19:40
یکشنبه
+23 °C
21 اوت
0
57 %
2.91 m/s
N
1017 hPa
few clouds
20 %
+23 °C
+17 °C
+18 °C
+13 °C
07:13
12:44
18:16
19:40
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+10 °C
07:30
صبح
+7 °C
12:47
روز
+11 °C
18:05
شب
+9 °C
19:31
شب
+6 °C
میزان بارش 0

رطوبت 66 %

سرعت باد 5.37 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 22

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كُكهِللَ َلتَ -03:00
16:08:38
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...