پیش بینی آب و هوا در ِكهِڤَررَِ

-34° 32 S -56° 19 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
15:27:44
0
59 %
6.25 m/s
SE
1024 hPa
broken clouds
70
+12 °C
+5 °C
+9 °C
+7 °C
07:33
12:51
18:08
19:34
امروز
+12 °C
6 اوت
0
60 %
6.35 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
81 %
+12 °C
+5 °C
+9 °C
+7 °C
07:33
12:51
18:08
19:34
فردا
+14 °C
7 اوت
0
53 %
5.43 m/s
ESE
1028 hPa
few clouds
19 %
+14 °C
+8 °C
+11 °C
+5 °C
07:32
12:50
18:09
19:35
دوشنبه
+14 °C
8 اوت
0
50 %
5.38 m/s
SE
1030 hPa
sky is clear
10 %
+14 °C
+8 °C
+10 °C
+6 °C
07:31
12:50
18:10
19:35
سهشنبه
+14 °C
9 اوت
0
51 %
4.07 m/s
N
1027 hPa
scattered clouds
26 %
+14 °C
+12 °C
+13 °C
+5 °C
07:30
12:50
18:11
19:36
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
59 %
6.47 m/s
N
1023 hPa
broken clouds
76 %
+16 °C
+10 °C
+13 °C
+12 °C
07:29
12:50
18:11
19:37
پنج شنبه
+16 °C
11 اوت
0
65 %
3.88 m/s
NNE
1020 hPa
overcast clouds
93 %
+16 °C
+16 °C
+15 °C
+8 °C
07:27
12:50
18:12
19:37
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
70 %
3.39 m/s
SE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+18 °C
+13 °C
+16 °C
+13 °C
07:26
12:50
18:13
19:38
شنبه
+19 °C
13 اوت
0
61 %
4.55 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+14 °C
+17 °C
+11 °C
07:25
12:49
18:14
19:39
یکشنبه
+20 °C
14 اوت
6.34
81 %
5.79 m/s
SW
1003 hPa
light rain
99 %
+20 °C
+12 °C
+17 °C
+15 °C
07:24
12:49
18:14
19:39
دوشنبه
+16 °C
15 اوت
0
40 %
5.46 m/s
SSW
1009 hPa
overcast clouds
90 %
+16 °C
+11 °C
+14 °C
+9 °C
07:23
12:49
18:15
19:40
سهشنبه
+12 °C
16 اوت
0.2
51 %
8.14 m/s
WSW
1019 hPa
light rain
4 %
+12 °C
+7 °C
+10 °C
+9 °C
07:22
12:49
18:16
19:40
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
41 %
7.8 m/s
NW
1022 hPa
sky is clear
2 %
+16 °C
+11 °C
+14 °C
+4 °C
07:21
12:49
18:16
19:41
پنج شنبه
+13 °C
18 اوت
0
33 %
5.79 m/s
S
1030 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+6 °C
+11 °C
+4 °C
07:20
12:48
18:17
19:42
جمعه
+16 °C
19 اوت
0
37 %
5.84 m/s
NNE
1025 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+10 °C
+14 °C
+3 °C
07:18
12:48
18:18
19:42
شنبه
+20 °C
20 اوت
0
56 %
4.77 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+14 °C
+18 °C
+8 °C
07:17
12:48
18:19
19:43
یکشنبه
+23 °C
21 اوت
0
60 %
3.69 m/s
NNW
1017 hPa
sky is clear
7 %
+23 °C
+18 °C
+22 °C
+13 °C
07:16
12:48
18:19
19:43
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+10 °C
07:33
صبح
+7 °C
12:51
روز
+12 °C
18:08
شب
+9 °C
19:34
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 59 %

سرعت باد 6.25 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 70

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِكهِڤَررَِ -03:00
15:08:44
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...