پیش بینی آب و هوا در ِل بُسقُِ

-34° 50.27 S -55° 58.386 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
15:17:22
0
75 %
6.17 m/s
SE
1023 hPa
broken clouds
75
+10 °C
+9 °C
+10 °C
+9 °C
07:32
12:49
18:07
19:33
امروز
+10 °C
6 اوت
0
70 %
6.63 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
85 %
+10 °C
+9 °C
+10 °C
+9 °C
07:32
12:49
18:07
19:33
فردا
+13 °C
7 اوت
0
59 %
5.91 m/s
ESE
1029 hPa
broken clouds
75 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+9 °C
07:31
12:49
18:07
19:33
دوشنبه
+12 °C
8 اوت
0
61 %
5.19 m/s
SE
1030 hPa
sky is clear
7 %
+12 °C
+10 °C
+11 °C
+9 °C
07:30
12:49
18:08
19:34
سهشنبه
+12 °C
9 اوت
0
59 %
2.79 m/s
ENE
1027 hPa
few clouds
12 %
+12 °C
+13 °C
+13 °C
+8 °C
07:29
12:49
18:09
19:35
چهار شنبه
+15 °C
10 اوت
0
60 %
5.42 m/s
NNE
1024 hPa
broken clouds
71 %
+15 °C
+12 °C
+14 °C
+13 °C
07:28
12:49
18:10
19:35
پنج شنبه
+15 °C
11 اوت
0
68 %
4.03 m/s
NNE
1020 hPa
scattered clouds
42 %
+15 °C
+14 °C
+14 °C
+9 °C
07:27
12:48
18:10
19:36
جمعه
+16 °C
12 اوت
0
77 %
3.43 m/s
ESE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+16 °C
+13 °C
+14 °C
+13 °C
07:25
12:48
18:11
19:36
شنبه
+16 °C
13 اوت
0
72 %
4.89 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+14 °C
+15 °C
+12 °C
07:24
12:48
18:12
19:37
یکشنبه
+17 °C
14 اوت
7.16
90 %
6.5 m/s
SSW
1003 hPa
moderate rain
89 %
+17 °C
+13 °C
+15 °C
+13 °C
07:23
12:48
18:12
19:38
دوشنبه
+14 °C
15 اوت
0
53 %
5.08 m/s
SW
1009 hPa
scattered clouds
40 %
+14 °C
+12 °C
+15 °C
+11 °C
07:22
12:48
18:13
19:38
سهشنبه
+11 °C
16 اوت
0.55
58 %
8.92 m/s
WSW
1018 hPa
light rain
7 %
+11 °C
+10 °C
+11 °C
+11 °C
07:21
12:47
18:14
19:39
چهار شنبه
+15 °C
17 اوت
0
44 %
7.03 m/s
NW
1021 hPa
sky is clear
4 %
+15 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:20
12:47
18:15
19:40
پنج شنبه
+11 °C
18 اوت
0
37 %
7.68 m/s
S
1030 hPa
sky is clear
0 %
+11 °C
+9 °C
+10 °C
+8 °C
07:19
12:47
18:15
19:40
جمعه
+14 °C
19 اوت
0
39 %
5.73 m/s
N
1025 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+12 °C
+15 °C
+6 °C
07:17
12:47
18:16
19:41
شنبه
+18 °C
20 اوت
0
61 %
4.26 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+16 °C
+18 °C
+10 °C
07:16
12:47
18:17
19:41
یکشنبه
+19 °C
21 اوت
0
73 %
3.24 m/s
ESE
1017 hPa
few clouds
15 %
+19 °C
+15 °C
+17 °C
+13 °C
07:15
12:46
18:18
19:42
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+10 °C
07:32
صبح
+9 °C
12:49
روز
+10 °C
18:07
شب
+10 °C
19:33
شب
+9 °C
میزان بارش 0

رطوبت 75 %

سرعت باد 6.17 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 75

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِل بُسقُِ -03:00
15:08:22
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...