پیش بینی آب و هوا در ِل دُرَدُ

-34° 41.9 S -56° 13.05 W
آب و هوا در حال حاضر
+9 °C
19:22:29
0
81 %
4.12 m/s
SE
1024 hPa
broken clouds
75
+12 °C
+8 °C
+9 °C
+7 °C
07:31
12:50
18:09
19:34
امروز
+12 °C
6 اوت
0
59 %
5.66 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
93 %
+12 °C
+8 °C
+9 °C
+7 °C
07:32
12:50
18:08
19:34
فردا
+13 °C
7 اوت
0
50 %
5.18 m/s
ESE
1029 hPa
few clouds
16 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+6 °C
07:31
12:50
18:09
19:34
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
54 %
3.68 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
1 %
+13 °C
+9 °C
+10 °C
+7 °C
07:30
12:50
18:09
19:35
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
41 %
2.92 m/s
N
1028 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+5 °C
07:29
12:50
18:10
19:36
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
63 %
6.11 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+7 °C
07:28
12:50
18:11
19:36
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.12
65 %
3.71 m/s
NNE
1020 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+14 °C
+16 °C
+9 °C
07:27
12:49
18:11
19:37
جمعه
+20 °C
12 اوت
0
53 %
2.8 m/s
E
1021 hPa
sky is clear
2 %
+20 °C
+14 °C
+17 °C
+13 °C
07:26
12:49
18:12
19:37
شنبه
+19 °C
13 اوت
2.81
57 %
5.81 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+16 °C
+17 °C
+11 °C
07:25
12:49
18:13
19:38
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
1.45
85 %
3.27 m/s
SSE
1008 hPa
light rain
91 %
+18 °C
+13 °C
+15 °C
+14 °C
07:24
12:49
18:14
19:39
دوشنبه
+16 °C
15 اوت
0
52 %
7.09 m/s
WSW
1008 hPa
overcast clouds
92 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+12 °C
07:23
12:49
18:14
19:39
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
32 %
6.66 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
2 %
+14 °C
+9 °C
+12 °C
+7 °C
07:22
12:48
18:15
19:40
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
38 %
9 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:21
12:48
18:16
19:41
پنج شنبه
+8 °C
18 اوت
7.37
56 %
8.6 m/s
SW
1014 hPa
light rain
79 %
+8 °C
+7 °C
+8 °C
+5 °C
07:19
12:48
18:17
19:41
جمعه
+11 °C
19 اوت
0.81
31 %
9.68 m/s
NW
1016 hPa
light rain
2 %
+11 °C
+10 °C
+12 °C
+3 °C
07:18
12:48
18:17
19:42
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
30 %
7.35 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+12 °C
+15 °C
+7 °C
07:17
12:47
18:18
19:42
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
42 %
6.29 m/s
N
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+17 °C
+8 °C
07:16
12:47
18:19
19:43
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+9 °C
07:31
صبح
+7 °C
12:50
روز
+12 °C
18:09
شب
+9 °C
19:34
شب
+8 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 75

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِل دُرَدُ -03:00
19:08:30
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...