پیش بینی آب و هوا در ِمپَلمِ سَُسِ

-34° 42.917 S -56° 4.4 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
19:17:37
0
61 %
5.66 m/s
ESE
1012 hPa
clear sky
0
+34 °C
+24 °C
+27 °C
+18 °C
05:23
12:35
19:46
21:31
امروز
+34 °C
4 دسامبر
0
25 %
5.85 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+27 °C
+18 °C
05:23
12:34
19:46
21:30
فردا
+36 °C
5 دسامبر
0
11 %
5.6 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+25 °C
+31 °C
+18 °C
05:23
12:35
19:46
21:31
سهشنبه
+36 °C
6 دسامبر
0
12 %
8.45 m/s
NE
1010 hPa
broken clouds
57 %
+36 °C
+31 °C
+38 °C
+20 °C
05:23
12:35
19:47
21:32
چهار شنبه
+36 °C
7 دسامبر
0
20 %
7.43 m/s
NNE
1004 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+24 °C
+36 °C
+24 °C
05:23
12:36
19:48
21:33
پنج شنبه
+39 °C
8 دسامبر
4.23
19 %
6.16 m/s
ESE
1004 hPa
light rain
80 %
+39 °C
+22 °C
+23 °C
+20 °C
05:24
12:36
19:49
21:34
جمعه
+33 °C
9 دسامبر
1.71
40 %
4.99 m/s
ESE
1009 hPa
light rain
1 %
+33 °C
+23 °C
+27 °C
+19 °C
05:24
12:37
19:50
21:35
شنبه
+34 °C
10 دسامبر
21.21
39 %
5.47 m/s
SSW
1002 hPa
heavy intensity rain
62 %
+34 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
05:24
12:37
19:50
21:36
یکشنبه
+22 °C
11 دسامبر
1.97
50 %
7.78 m/s
SSW
999 hPa
light rain
43 %
+22 °C
+17 °C
+20 °C
+20 °C
05:24
12:38
19:51
21:37
دوشنبه
+19 °C
12 دسامبر
4.98
60 %
4.79 m/s
SSW
1011 hPa
light rain
16 %
+19 °C
+16 °C
+20 °C
+15 °C
05:24
12:38
19:52
21:37
سهشنبه
+25 °C
13 دسامبر
0
30 %
4.98 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+19 °C
+22 °C
+12 °C
05:25
12:39
19:52
21:38
چهار شنبه
+30 °C
14 دسامبر
0
25 %
6.56 m/s
N
1010 hPa
scattered clouds
29 %
+30 °C
+24 °C
+32 °C
+16 °C
05:25
12:39
19:53
21:39
پنج شنبه
+32 °C
15 دسامبر
0
24 %
6.85 m/s
SE
1007 hPa
sky is clear
3 %
+32 °C
+20 °C
+24 °C
+20 °C
05:25
12:39
19:54
21:40
جمعه
+23 °C
16 دسامبر
0
48 %
6.74 m/s
SSE
1013 hPa
overcast clouds
89 %
+23 °C
+17 °C
+20 °C
+18 °C
05:26
12:40
19:54
21:41
شنبه
+23 °C
17 دسامبر
0
41 %
6.31 m/s
SE
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
05:26
12:40
19:55
21:41
یکشنبه
+25 °C
18 دسامبر
0
33 %
5.71 m/s
SE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+19 °C
+23 °C
+14 °C
05:26
12:41
19:56
21:42
دوشنبه
+28 °C
19 دسامبر
0
37 %
7.35 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
9 %
+28 °C
+20 °C
+24 °C
+15 °C
05:27
12:41
19:56
21:42
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+27 °C
05:23
صبح
+18 °C
12:35
روز
+34 °C
19:46
شب
+27 °C
21:31
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 61 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِمپَلمِ سَُسِ -03:00
19:12:37
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...