پیش بینی آب و هوا در ِمپَلمِ سَُسِ

-34° 42.917 S -56° 4.4 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
20:01:01
0
78 %
3.56 m/s
ESE
1026 hPa
overcast clouds
97
+11 °C
+8 °C
+9 °C
+8 °C
07:31
12:49
18:08
19:34
امروز
+11 °C
6 اوت
0
60 %
5.59 m/s
SE
1026 hPa
overcast clouds
93 %
+11 °C
+8 °C
+9 °C
+8 °C
07:32
12:50
18:07
19:33
فردا
+13 °C
7 اوت
0
50 %
5.1 m/s
SE
1029 hPa
few clouds
23 %
+13 °C
+9 °C
+10 °C
+7 °C
07:31
12:49
18:08
19:34
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
55 %
3.81 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
1 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+7 °C
07:30
12:49
18:09
19:34
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
42 %
2.83 m/s
N
1028 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+5 °C
07:29
12:49
18:09
19:35
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
63 %
5.81 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+15 °C
+7 °C
07:28
12:49
18:10
19:36
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0
64 %
3.55 m/s
N
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+14 °C
+15 °C
+9 °C
07:27
12:49
18:11
19:36
جمعه
+20 °C
12 اوت
0
53 %
2.46 m/s
E
1022 hPa
sky is clear
3 %
+20 °C
+14 °C
+17 °C
+13 °C
07:26
12:49
18:12
19:37
شنبه
+19 °C
13 اوت
2.45
57 %
5.59 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+15 °C
+17 °C
+11 °C
07:25
12:48
18:12
19:37
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
1.54
86 %
3.21 m/s
SSE
1008 hPa
light rain
92 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+14 °C
07:23
12:48
18:13
19:38
دوشنبه
+16 °C
15 اوت
0
50 %
6.79 m/s
WSW
1008 hPa
broken clouds
77 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+12 °C
07:22
12:48
18:14
19:39
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
31 %
6.37 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
2 %
+14 °C
+9 °C
+12 °C
+7 °C
07:21
12:48
18:14
19:39
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
38 %
8.62 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:20
12:48
18:15
19:40
پنج شنبه
+8 °C
18 اوت
7.31
55 %
8.13 m/s
SW
1014 hPa
moderate rain
88 %
+8 °C
+7 °C
+8 °C
+5 °C
07:19
12:47
18:16
19:41
جمعه
+11 °C
19 اوت
0.61
31 %
9.23 m/s
NW
1016 hPa
light rain
4 %
+11 °C
+10 °C
+12 °C
+4 °C
07:18
12:47
18:17
19:41
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
30 %
7.14 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+12 °C
+16 °C
+8 °C
07:16
12:47
18:17
19:42
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
40 %
6.02 m/s
N
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+17 °C
+8 °C
07:15
12:47
18:18
19:42
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+10 °C
07:31
صبح
+8 °C
12:49
روز
+11 °C
18:08
شب
+9 °C
19:34
شب
+8 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 3.56 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 97

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِمپَلمِ سَُسِ -03:00
20:08:01
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...