پیش بینی آب و هوا در ِستَسُِن تَپَِ

-34° 34.061 S -55° 45.068 W
آب و هوا در حال حاضر
+12 °C
20:59:30
0
97 %
3.81 m/s
SSW
1006 hPa
overcast clouds
100
+18 °C
+12 °C
+13 °C
+10 °C
06:10
12:30
18:50
20:16
امروز
+18 °C
5 اکتبر
2.89
66 %
4.93 m/s
S
1007 hPa
moderate rain
100 %
+18 °C
+12 °C
+13 °C
+10 °C
06:12
12:31
18:49
20:15
فردا
+21 °C
6 اکتبر
0
33 %
7.03 m/s
SW
1008 hPa
sky is clear
1 %
+21 °C
+14 °C
+20 °C
+10 °C
06:10
12:30
18:50
20:16
جمعه
+20 °C
7 اکتبر
2.15
53 %
8.87 m/s
W
1005 hPa
moderate rain
100 %
+20 °C
+13 °C
+16 °C
+16 °C
06:09
12:30
18:51
20:17
شنبه
+12 °C
8 اکتبر
0
47 %
7.23 m/s
WSW
1019 hPa
broken clouds
79 %
+12 °C
+7 °C
+12 °C
+8 °C
06:08
12:30
18:52
20:18
یکشنبه
+18 °C
9 اکتبر
0
33 %
5.52 m/s
SE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+8 °C
+15 °C
+4 °C
06:06
12:29
18:52
20:19
دوشنبه
+20 °C
10 اکتبر
0
29 %
4.42 m/s
NE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+11 °C
+18 °C
+4 °C
06:05
12:29
18:53
20:20
سهشنبه
+25 °C
11 اکتبر
0
24 %
8.12 m/s
WNW
1016 hPa
scattered clouds
33 %
+25 °C
+18 °C
+23 °C
+8 °C
06:04
12:29
18:54
20:21
چهار شنبه
+21 °C
12 اکتبر
0
35 %
8.69 m/s
ESE
1019 hPa
sky is clear
9 %
+21 °C
+12 °C
+17 °C
+9 °C
06:02
12:29
18:55
20:22
پنج شنبه
+22 °C
13 اکتبر
0
36 %
9.11 m/s
ENE
1023 hPa
broken clouds
60 %
+22 °C
+14 °C
+20 °C
+11 °C
06:01
12:28
18:56
20:23
جمعه
+26 °C
14 اکتبر
6.14
49 %
8.38 m/s
NE
1014 hPa
moderate rain
13 %
+26 °C
+17 °C
+22 °C
+15 °C
06:00
12:28
18:57
20:24
شنبه
+19 °C
15 اکتبر
1.41
55 %
8.85 m/s
S
1015 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+13 °C
+15 °C
+11 °C
05:59
12:28
18:57
20:25
یکشنبه
+18 °C
16 اکتبر
0.39
56 %
7.64 m/s
SE
1021 hPa
light rain
98 %
+18 °C
+13 °C
+15 °C
+13 °C
05:57
12:28
18:58
20:26
دوشنبه
+19 °C
17 اکتبر
0
39 %
8.32 m/s
ESE
1027 hPa
overcast clouds
87 %
+19 °C
+11 °C
+16 °C
+9 °C
05:56
12:28
18:59
20:27
سهشنبه
+20 °C
18 اکتبر
0
44 %
6.65 m/s
E
1028 hPa
overcast clouds
100 %
+20 °C
+12 °C
+19 °C
+10 °C
05:55
12:27
19:00
20:29
چهار شنبه
+22 °C
19 اکتبر
0
37 %
6.68 m/s
E
1024 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+12 °C
+19 °C
+8 °C
05:54
12:27
19:01
20:30
پنج شنبه
+22 °C
20 اکتبر
0
34 %
6.83 m/s
NE
1022 hPa
scattered clouds
39 %
+22 °C
+14 °C
+19 °C
+9 °C
05:53
12:27
19:02
20:31
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+12 °C
06:10
صبح
+10 °C
12:30
روز
+18 °C
18:50
شب
+13 °C
20:16
شب
+12 °C
میزان بارش 0

رطوبت 97 %

سرعت باد 3.81 m/s

جهت باد South-southwest
ابری و بارش 100

فشار 1006 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِستَسُِن تَپَِ -03:00
20:10:30
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...