پیش بینی آب و هوا در ِستَسُِن تَپَِ

-34° 34.061 S -55° 45.068 W
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
20:26:50
0
80 %
5.12 m/s
SE
1014 hPa
clear sky
2
+33 °C
+21 °C
+24 °C
+22 °C
06:00
12:56
19:51
21:28
امروز
+33 °C
27 ژانویه
0
34 %
9.16 m/s
S
1012 hPa
sky is clear
9 %
+33 °C
+21 °C
+24 °C
+22 °C
05:59
12:55
19:52
21:29
فردا
+31 °C
28 ژانویه
0
32 %
8.6 m/s
SE
1015 hPa
few clouds
12 %
+31 °C
+19 °C
+28 °C
+20 °C
06:00
12:56
19:51
21:28
یکشنبه
+32 °C
29 ژانویه
0
30 %
8 m/s
SSE
1009 hPa
sky is clear
1 %
+32 °C
+22 °C
+31 °C
+17 °C
06:01
12:56
19:51
21:27
دوشنبه
+34 °C
30 ژانویه
0
30 %
8 m/s
S
1007 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+31 °C
+19 °C
06:02
12:56
19:50
21:26
سهشنبه
+33 °C
31 ژانویه
0
31 %
10.19 m/s
SE
1011 hPa
sky is clear
7 %
+33 °C
+22 °C
+30 °C
+19 °C
06:03
12:56
19:49
21:25
چهار شنبه
+24 °C
1 فوریه
0.16
60 %
5.52 m/s
NE
1014 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+20 °C
+24 °C
+21 °C
06:04
12:56
19:49
21:23
پنج شنبه
+28 °C
2 فوریه
5.56
45 %
5.9 m/s
SE
1011 hPa
moderate rain
67 %
+28 °C
+19 °C
+24 °C
+17 °C
06:05
12:56
19:48
21:22
جمعه
+25 °C
3 فوریه
4.71
58 %
9.24 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
32 %
+25 °C
+19 °C
+23 °C
+18 °C
06:06
12:56
19:47
21:21
شنبه
+27 °C
4 فوریه
0
42 %
7.58 m/s
S
1013 hPa
broken clouds
55 %
+27 °C
+18 °C
+24 °C
+18 °C
06:07
12:56
19:46
21:20
یکشنبه
+29 °C
5 فوریه
0
25 %
4.59 m/s
E
1008 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+22 °C
+32 °C
+15 °C
06:08
12:57
19:45
21:19
دوشنبه
+37 °C
6 فوریه
0
14 %
9.87 m/s
SSE
1004 hPa
sky is clear
4 %
+37 °C
+19 °C
+22 °C
+18 °C
06:09
12:57
19:44
21:18
سهشنبه
+24 °C
7 فوریه
0
40 %
6.84 m/s
S
1013 hPa
scattered clouds
32 %
+24 °C
+16 °C
+22 °C
+18 °C
06:10
12:57
19:43
21:16
چهار شنبه
+28 °C
8 فوریه
0
24 %
7.23 m/s
SSE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+20 °C
+28 °C
+13 °C
06:11
12:57
19:42
21:15
پنج شنبه
+31 °C
9 فوریه
0
20 %
8.69 m/s
E
1015 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+23 °C
+33 °C
+14 °C
06:12
12:57
19:41
21:14
جمعه
+32 °C
10 فوریه
0
32 %
9.97 m/s
ENE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+33 °C
+18 °C
06:13
12:57
19:41
21:12
شنبه
+36 °C
11 فوریه
2.52
29 %
10.6 m/s
NNE
1006 hPa
light rain
94 %
+36 °C
+23 °C
+28 °C
+23 °C
06:14
12:57
19:40
21:11
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+23 °C
06:00
صبح
+22 °C
12:56
روز
+33 °C
19:51
شب
+24 °C
21:28
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 80 %

سرعت باد 5.12 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 2

فشار 1014 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
ِستَسُِن تَپَِ -03:00
20:01:51
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...